Att massutbilda lärare är fel väg att gå

Lärarnas Riksförbund och studerandeföreningen kräver att den nya regeringen sätter dimensioneringen av lärarutbildningen i fokus, skriver Bo Jansson och Elina Halvarsson.

Det är alltför lätt att komma in på vissa lärarutbildningar. Nu kan vi läsa om att det räcker med 0,05 på högskoleprovet för att komma in på utbildningen i Borås. Som jämförelse får den som kryssat A på alla frågor på provet 0,4 poäng.

Regeringen måste vara redo att aktivt styra undan en katastrof i utbildningssystemet. Lärarnas Riksförbund och Studerandeföreningen kräver att dimensioneringen i lärarutbildningen sätts i fokus.

Färre platser kan ge ökad konkurrens och högre poängkrav. Men det är helt fel att tala om lärarutbildningarna som massutbildningar av lärare. Det handlar i stället om att inse att det är specialistutbildningar inom olika skolformer.

Förutom för få sökande i allmänhet på lärarutbildningarna är problemet att vi också har överskott av lärarstudenter och lärare inom ämnen som samhällsvetenskap och humaniora. Samtidigt blir behovet av lärare i naturvetenskapliga ämnen, teknik och vissa moderna språk allt mer akut.

Måste börja ta aktivt ansvar

Regeringen måste börja ta ett aktivt ansvar för platserna på lärarutbildningen. Man har tidigare varit för passiv i sin styrning av lärarutbildningen under förevändning att man måste ta hänsyn till friheten för lärosätena. Den nya regeringen måste därför vara redo att aktivt styra lärarutbildningen och hjälpa lärosätena att prioritera bristämnena på lärarutbildningen.

Lärarnas Riksförbund och Studerandeföreningen har länge förordat en koncentration av inriktningar av lärarutbildningen på ett färre antal orter.

Nu måste politikerna, som slagits om lärarnas och lärarstudenternas röster under valrörelsen, våga prioritera och våga satsa på kvalitet. Nu är det dags för riksdag och regering att ta ansvar. Styr in lärarstudenter till de klassrum där de behövs mest. Och inse att det handlar om landets viktigaste specialistutbildningar.

Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund

Elina Halvarsson, ordförande för Lärarnas Riksförbunds studerandeförening

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55