Kvinnor i historien göms undan

Jag häpnar över hur sned könsfördelningen är i historieböckerna. Även när det gäller modernare historia, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson i en debattartikellänk till annan webbplats i LT.

När Dagens Nyheters reportrar satte sig och räknade antalet kvinnor som är namngiva i fyra läroböcker i historia från de fyra största läromedelsförlagen framkom en häpnadsväckande bild där väldigt få kvinnor omnämndes.

Läromedlen används för årskurs sju till nio i den svenska grundskolan. Böckerna är omtryckta senast 2013 och är anpassade till den nya läroplanen som började gälla 2011.

Det visar sig att kvinnorna är mycket få i svenska läroböcker i historia. I exempelvis boken "Impuls Historia" är bara 32 av bokens 324 namngivna personer kvinnor. I Prio Historia", som är avsedd för elever i årskurs åtta, nämns fler nazister än kvinnor, 21 kvinnor och 31 nazister.

Bara tretton procent av alla personer som omtalas i de granskade böckerna är kvinnor. Detta trots att de ska vara anpassade efter den nya läroplanen. Det är skolans skyldighet att ge eleverna tillgång till de lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. Är det brist på läromedel måste lärarna lägga väldigt mycket resurser på att hitta material och på att granska det. Lärarnas Riksförbunds tidning Skolvärlden publicerade nyligen en undersökning som visade sig att 8 av 10 lärare inte hinner granska sina läromedel. Undersökningen visade också att det råder stor brist på dugliga digitala läromedel.

Med Skolvärldens undersökning i färskt minne blir den sneda könsfördelningen än mer alarmerande. Om inte lärarna själva hinner granska böcker och anpassa undervisningen blir de än mer utlämnade till de läroböcker som finns att tillgå.

Vi lärare behöver rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb. Det handlar om allt från att ha rätt läromedel till rätt arbetsvillkor.

Bokförlagen uppger att de är medvetna om problematiken och att målsättningen är att göra könsfördelningen så jämt det går. Men det är ändå orimligt att denna sneda bild av historien i läroböckerna fortfarande råder. Det här håller inte, vi behöver fler kvinnor i skolans historieböcker.

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55