Det är dags att sluta tjafsa om betyg

Det nya året har inletts med en intensiv debatt om betygsåldern ska sänkas eller inte. Eleverna vill inte ha det. Lärarna vill inte ha det. Forskarna vill inte ha det. Myndigheterna vill inte ha det. Ändå får frågan prägla den skolpolitiska debatten.

Politikerna måste lyfta blicken och se till de större frågorna. Det är dags att sluta tjafsa om betyg.

För det första har förslaget om ny betygsålder stött på stort motstånd från såväl regering och skolmyndigheter som inom lärarkåren och forskning. Såvitt vi vet har eleverna inte blivit tillfrågade, men enligt våra undersökningar är svaret tydligt även där: i stort sett alla vill ha betyg, men bara 8 procent vill att de ska införas innan årskurs 6. Samtidigt har inte det senaste hoppet till årskurs 6 utvärderats ännu.

Detta samlade motstånd borde vara tillräcklig motivering för att helt släppa förslaget. Även i lärarkåren finns det svagt stöd för tidigare betyg. Enligt en ny undersökning från Lärarnas Riksförbund bland landets grundskollärare vill endast 27 procent se betyg från
årskurs 4.

För det andra finns flera andra frågor som är betydligt viktigare. Antalet skolavhopp bland elever som började gymnasiet 2011 var 25 000 och vi ser i dag stora problem med elever som inte får specialpedagogiskt stöd i tid och i tillräcklig omfattning - något som förvärrar den olikvärdighet som tyvärr redan finns i skolan. Det måste tydligare regleras så att elever verkligen får tillgång till det stöd de har rätt till. Det handlar också om mindre klasser i lågstadiet.

Här hjälper knappast ännu en betygsreform. I stället måste vi satsa på landets lärare för bättre villkor i form av både lön och minskad administration. Då kan pedagogiken stärkas och den viktiga tid som lärare och elever har med varandra ökar.

För det tredje är det viktigt att få till stånd en nyanserad debatt om den svenska skolan. Vi möter varje dag elever och lärare som har ett fantastiskt utbyte där elevens drömmar och mål sätts i fokus och slutligen förverkligas. Detta är en viktig utgångspunkt och vi kan tillsammans bli bättre på att sprida goda exempel. Men visst finns det stora utmaningar. Vi möter dem dock inte genom betygsreformer - utan med gemensamma och långsiktiga lösningar som inte bara grundar sig på politisk ideologi. Först då kan vi rå på de stora och grundläggande problemen. Låt oss fokusera på det när vi möts i den framtida debatten.

Bo Jansson
Emil Gustavsson
Lina Hultqvist