C måste visa att de vill satsa på skolan

Centerpartiet har stora mål med sin politik – men frågan är hur de ska nås.

Partiet säger sig vilja satsa på en ekonomisk utveckling med småföretag och en ökande export, med innovationer och nya företag. Men hur ska detta förverkligas utan en bra skola och utan välavlönade lärare?

Hur ska dessa småföretag grundas utan att eleverna får de möjligheter till utveckling som krävs för att kunna starta nästa Spotify eller nästa Sandvik? Eller varför inte nästa Leifs korvkiosk i Krokom?

Arbetsgivarna skriker efter välutbildad arbetskraft. Utan detta går det inte att bygga ett hållbart samhälle för framtiden. Det faktum att svenska elever tenderar att prestera sämre i internationella kunskapsmätningar är därför mycket oroande, liksom den försämrade likvärdigheten i skolan.

Hur ska målen nås utan en genomtänkt sammanhållen skolpolitik som inte bygger på låt gå-mentaliteten? När Centerpartiet samlas på sina kommundagar i Norrköping i dag hoppas jag att man tänker på vem som ska göra jobbet.

Centerpartiets rättesnöre har alltid varit, och kommer antagligen förbli, individens styrka. Alla människors frihet går genom kunskap. Vad vill Centerpartiet göra för att försäkra medborgarna om att denna frihets grundvalar upprätthålls och förbättras?

Att lärare stannar kvar i yrket och att läraryrket blir en attraktiv karriär för de främsta studenterna är en hörnsten i det samhälle Centerpartiet eftersträvar. För utan utbildade, skickliga lärare så kan man inte uppnå vare sig ekonomisk utveckling eller frihet genom kunskap på längre sikt.

Regeringen föreslog tre miljarder i vikta lönesatsningar för lärare. Alliansregeringen genomförde en viktig reform för att möjliggöra för lärare att göra karriär och instiftade förstelärare och lektorer i svensk skola, vilket höjde lönen för en förhållandevis liten andel av lärarkåren. Nu är det dags en lönesatsning på hela lärarkåren, såväl karriär som icke-karriärlärare.

Vi konstaterar att Centerpartiet ofta håller en ganska låg profil i skolpolitiken och inte tar tillräcklig ton i lönefrågan. Vi som arbetar i skolan vill gärna att Centerpartiet nu tydligt visar att de är beredda att tillsätta resurser för att uppvärdera läraryrket. Utan ett attraktivt läraryrke går det inte att nå en skola i toppklass.

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55