Vågar någon av KD:s partiledarkandidater ta ton i skolfrågan?

Debatten om skolan är intensiv och förs på många olika plan och platser. Tyvärr hör vi sällan Kristdemokraterna i den debatten. Det borde vi.

Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund har avgått och en rad nya namn har nämnts som tilltänkta efterträdare. En ny partistyrelse ska också väljas. Det finns möjlighet för nya vägval. Som parti har Kristdemokraterna profilerat sig i socialpolitik och lyft den viktiga frågan med den ojämlika vården, där det i dag tyvärr spelar roll för vårdens kvalitet vilket landsting man bor i.

Lärarnas Riksförbund delar analysen att offentliga tjänster måste vara rättvisa och hålla god kvalitet oavsett var man bor i landet.

Tyvärr upplever våra medlemmar dagligen vad det innebär att verka inom den orättvisa, kommunalt finansierade skolan där den enskilda kommunens ambitioner och kompetens avgör dels elevernas kunskapsresultat, dels lärarnas arbetsvillkor. Detta system, med kommunalt huvudmannaskap, har nått vägs ände.

I dagarna träffas Kristdemokraterna i Örebro för att diskutera politik och staka ut en färdriktning för framtiden. Vi, Lärarnas Riksförbund, kommer att närvara som utställare och hoppas på många goda samtal med kristdemokratiska politiker.

Samtidigt vill vi utmana Kristdemokraterna att, oavsett vilken partiledare som väljs, berätta för lärarna, eleverna, föräldrarna och medborgarna hur man avser skapa en välfärd och en skola som är rättvis och kompensatorisk. Detta går hand i hand med läraryrkets status.

Hur ska ni ha det, Kristdemokrater? Vågar någon av partiledarkandidaterna ta ton i skolfrågan? Ska vi ha 25 år till av orättvis skola med låga resultat och sjunkande status för läraryrket? Eller bör detta förändras?

Kristdemokraternas förre partiledare Alf Svensson (nu pensionerad, men tidigare adjunkt i gymnasieskolan) skrev inför förra riksdagsvalet en debattartikel där han menade att vi måste våga erkänna att kommunaliseringen av skolan är ett misslyckande.

Han hävdade att staten nu måste ta fullt ansvar för vår skola. Det hedrar honom.

Även ungdomsförbundet KDU har förstått problemen och förordar en statlig skola. Av barn och elever får man oftast höra sanningen.

Det är bra att ungdomar med egen erfarenhet av skolan och utan gamla synder att behöva stå upp för, vill förändra det som är fel. Vad säger då moderpartiet?

Vi hoppas nu att Kristdemokraternas nya ledning kommer att stå upp för skolan på ett tydligare sätt.

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund

Pär Boström, Kommunföreningsordförande för Lärarnas Riksförbund i Örebro