Höj effekten – gör grundskolan tioårig

Skolsverige måste bättre nyttja de medel som finns.

Publicerad

Hela Skolsverige måste jobba mot samma mål: att få full effekt i skolan. Investerade pengar i skolan måste börja jobba. Det gäller inte minst karriärtjänstreformen. Hela Skolsverige måste jobba mot samma mål: att få full effekt i skolan. Investerade pengar i skolan måste börja jobba. Det gäller inte minst karriärtjänstreformen.

Här är tre lågt hängande frukter för full effekt i skolan.

Full effekt av karriärtjänstreformen

Karriärtjänstreformen har byggts ut steg för steg. För 2015 finns medel som motsvarar 15 000 förstelärartjänster. Det innebär att lärarna har fått en möjlighet till kompetensutveckling, en tydlig roll i att vara med och utveckla skolans pedagogiska verksamhet och fungera som ett rådgivande bollplank till sina lärarkollegor och sin rektor. Dessutom har dessa lärare fått 5 000 kronor mer i lön varje månad.

Men karriärtjänstreformen nyttjas inte fullt ut. Fram till i dag har bara 12 000 förstelärare anställts. Det finns alltså utrymme för ytterligare 3 000 förstelärare utan ytterligare kostnader. Dessutom riskerar utbyggnaden med 7 000 fler förstelärartjänster att brinna inne om underutnyttjandet fortsätter i samma takt.

Det har inte Sverige råd med. Därför vill vi att det bör bli obligatoriskt för skolhuvudmännen att fullt ut nyttja statsbidraget för karriärtjänsterna.

Säkrad kompetensutveckling

Moderaterna har tidigare föreslagit att Skolverket ska få ett tydligare uppdrag att bli mer av en skolutvecklingsmyndighet. På så sätt får Skolverket ett permanent och långsiktigt uppdrag i att utveckla undervisningen i samtliga ämnen.

Men det räcker inte. För att säkra lärarnas kompetensutveckling krävs en bättre samverkan mellan staten och skolhuvudmännen. Vi vill att staten ska säkerställa att det finns en tillgång till didaktisk och metodisk fortbildning av hög kvalitet, och att skolhuvudmännen säkerställer att lärarna får praktiska möjligheter att delta i kompetensutvecklingen.

Vi vill också att ämnesspecialiserade lärosäten knyts ännu närmare till lärarnas fortbildning. På detta sätt bidrar staten med en struktur, och skolhuvudmännen med att skapa långsiktiga kompetensutvecklingsmöjligheter- och planer för varje lärare.

Tioårig grundskola med garanterad undervisningstid

I dag går närmare 98 procent av barnen i förskoleklass. Att göra förskoleklassen obligatoriskt, enligt regeringens förslag, blir därför tandlöst. Vi vill, i enlighet med riksdagens majoritetsbeslut, i stället se en tioårig grundskola där barnen börjar i skolan vid sex års ålder. De gör att även de yngsta barnen får rätt till tidigt stöd och tidig stimulans för att lära sig skriva, läsa och räkna.

En tioårig grundskola innebär också att vi måste säkerställa rätt kompetens för de lärare som ska undervisa de sexåriga barnen. Undervisningen ska också bedrivas av lärare med legitimation och behörighet för skolundervisning. Vi vill därför fortbilda förskollärarna så att alla får behörighet att undervisa i nya klass ett.

Att investeringar i skolan fryser inne är oacceptabelt. Genom att låta investerade pengar jobba ser vi till att fler elever får bättre möjligheter att komma till sin rätt och få en bra start i livet.

Fullt nyttjande av karriärtjänstreformen, en bättre samverkan och organisering av lärarnas kompetensutveckling och en tioårig grundskola är tre lågt hängande frukter som gör att vi snabbare kan få full effekt i skolan. Det är vi skyldiga Sveriges barn och unga.

Bo Jansson, Ordförande Lärarnas Riksförbund

Camilla Waltersson Grönvall, Skol- och utbildningspolitisk talesperson (M).

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55