Det öppna samhället måste ha säkra skolor

Attacken i Trollhättan riktar sig inte bara mot dem som drabbades direkt, utan också mot den trygghet och säkerhet vi varit så stolta över i den svenska skolan, skriver Bo Jansson i en debattartikel i Expressen.

Publicerad

Sverige måste lämna naiviteten bakom sig. Vi måste värna den öppna skolan och det öppna samhället genom att säkra lärares och elevers arbetsmiljö. Det måste vara en självklarhet att alltid fråga okända personer som rör sig i och kring skolans lokaler vad de har för ärende på skolan.

Jag tycker att skolan måste vara öppen mot samhället. Men skolan ska inte vara vidöppen för allmänheten, och i skolan ska man därför ha god uppsikt över eventuellt obehöriga besökare. Det måste också vara naturligt att alla skolor måste ha ett nära samarbete med polisen, genom att exempelvis kontaktpolis regelbundet besöker skolan.

Jag vill helst inte se metalldetektorer eller säkerhetsvakter i våra skolor. Det betyder inte att vem som helst ska kunna gå in på en skola. På en vanlig arbetsplats finns det ofta passerkort och det är inte öppet för vem som helst att ta sig in. Vi måste ha en trygg arbetsplats för lärare och elever. Vi måste prioritera deras arbetsmiljö.

Statistiken från Arbetsmiljöverket visar att hoten och våldet mot lärare ökar på senare år.

Lärarnas Riksförbund har under många år lyft fram lärares och elevers bristande säkerhet och trygghet i skolan. I just Trollhättan varnade vårt huvudskyddsombud att arbetsmiljön inte var trygg och säker för personal och elever i Kronans skola. Skolan ligger i anslutning till ett kafé och det har därmed funnits möjlighet för obehöriga att vara i skolan.

Vi vet inte om detta tragiska dåd hade kunna hindras även om kommunen vidtagit de åtgärder som vårt huvudskyddsombud i Trollhättan begärt ända sedan 2012 och som Skolinspektionens krävt sedan i somras.

Visst kan man diskutera sambandet otrygg skola och knivattack. Det är kanske inte ett kausalt samband. Attacken hade kanske inte kunnat hindras på en annan skola. Men gärningsmannen kan ha valt ut skolan då miljön är oskyddad.

Just för att vi har öppna skolor, och för att katastrofer kan ske var som helst, behöver löpande påtalade brister rättas till. Så att man har en grundläggande beredskap och ordning när det oförutsedda sker.

Attacken i Trollhättan riktar sig inte bara mot dem som drabbades direkt – utan den slår också mot den trygghet och säkerhet som vi har varit så stolta över i den svenska skolan. Lärare och elever har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Hur ska vi annars få ett bra – och öppet – samhälle?

Vi har sett och hört om hemska skolskjutningar och attacker, framför allt i USA. Men det blir så mycket närmare och mer påtagligt när det inträffar här, i en svensk skola. Att förlora en nära anhörig och arbetskamrat – och att elever skadas allvarligt genom en sådan här attack – är något som bara inte får hända.

Samhället och skolans huvudmän måste fokusera på att skapa en trygg arbetsmiljö för lärare och elever. Då kan det krävas lite mer passerkort och några fler hinder för den som vill bege sig oanmäld in på en skola. Jag tror inte någon förväntar sig kunna gå in i kommunhuset oanmäld och utan att behöva passera någon slags reception eller kontroll.

De tecken som tyder på att motivet till detta vansinnesdåd kan röra sig om hatbrott är mycket oroande. Jag hoppas nu att vi alla kan samlas kring behovet av en skola som skapar trygghet.

Skolan ska vara en plats för lärande och gemenskap. Vi får inte låta hatet och våldet segra. Vare sig direkt eller genom att vi tvingas överge vårt öppna samhälle.

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55