Stärk professionerna, inte kommunerna

REPLIK. Ministrarna Ardalan Shekarabi, Magdalena Andersson och Per Bolund skriver på DN Debatt (6/2) att de vill ge kommunerna mer frihet genom generella statsbidrag. Det är dock fel väg att gå. Det viktiga är att ge professionerna som är i verksamheten stöd och förtroende att efter tydligt angivna mål göra sitt jobb, skriver Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund.

Publicerad

Det är orimligt att tro att professionerna inom skola, vård och socialtjänst skulle få större inflytande över sitt arbete genom att kommunernas makt stärks. Allt vi sett hittills pekar mot motsatsen.

Debatten om den detaljstyrning av välfärden som brukar kallas New Public Management (NPM) fortsätter, och det är bra. NPM riskerar nämligen att urholka tilliten till välfärden och välfärdsmedarbetarnas kompetens. De problem vi (tillsammans med bland annat läkare och poliser) pekat på när det gäller NPM handlar inte om problem med detaljstyrning utan snarare om en krock mellan regelstyrning och målstyrning.

Redan 2013 skrev vi tillsammans med Läkarförbundet och Polisförbundet, våra kollegor inom de offentliga samhällsbärande yrkena på DN Debatt Länk till annan webbplats.. Det var också då som New Public Management lyftes in i den centrala samhällsdebatten.

Skola, vård och socialtjänst är verksamheter som i dag till stor del bedrivs av fristående utförare. För skolans del innebär det att staten delar ut tillstånd för fristående verksamhet som sedan kommunerna ska finansiera. De sökbara och riktade statsbidragen är här ofta en garanti för att även de fristående skolorna ska få del av nationella satsningar.

Lärarnas Riksförbunds uppfattning är att all skolverksamhet istället borde finansieras direkt från dem som sätter upp regler och mål, staten, till dem som utför uppdraget, skolor - deras rektorer och lärare.

Vi kan också se stora problem med hur vård och social omsorg fungerar när verksamheten utförs genom upphandling och beställning men finansieras av kommunerna. Dessa verksamheter styrs precis som skolan med en lag i botten, men i själva utförandet är verksamheten istället mål- och resultatstyrd på ett sätt som ibland kan stå i rak kontrast till den lagstiftning som ska skydda patienter, vårdtagare, klienter och elever.

Vår avsikt är inte att ifrågasätta möjligheten till privata utförare i vård, skola och socialtjänst - det vi ifrågasätter är nuvarande styrmodell. En modell som inte bör ersättas med ökad makt till kommunerna utan med en modell som på ett betydligt tydligare sätt ger ökad makt till dem som utför arbetet, till professionerna inom skola, vård och socialtjänst.

Det som behöver göras är att helt enkelt ge lärare, läkare, sjuksköterskor, socialsekreterare med flera bättre möjlighet att utföra sitt arbete med stöd ifrån styrmodellerna men utifrån sina professionella bedömningar som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Så enkelt kan det också vara ibland. Det handlar om att förändra tänkandet kring våra verksamheter. Att släppa kraven på detaljstyrning i välfärdssystemen. Att våga tro på professionerna.

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55