Visst kan vi få studiero i skolan!

Föräldrar har ett stort ansvar för att deras barn ska förstå vikten av ordning och disciplin. Ord som tyvärr doftar av militärkängor och baracker, men som egentligen är grunden för allt samarbete mellan människor, skriver Bo Jansson i Expressen.

Visst har den brittiske skolledaren Stephen Adcock rätt när han skriver på Expressen Debatt om stöket i skolan. Länk till annan webbplats. Svenska skola har ordningsproblem som vi måste göra något åt.

Sen ankomst och skolk är en stor utmaning. Vi behöver mer tid för undervisning och mindre för att hantera stöket och oron.

Vi måste bygga en skola med ordning och studiero som fungerar i Sverige i dag. Och det borde inte vara särskilt svårt.

Efter mina 35 år som lärare vet jag att varje elev och varje klass egentligen vill ha studiero. Elever vill lära sig, de allra flesta inser att deras möjlighet att skapa sig livschanser ökar med en bra skolgång. De vill också att vuxna sätter tydliga gränser.

Men en stor andel av lärarna upplever att de saknar stöd från skolledningen eller från föräldrarna för att skapa studiero. Mer än hälften av lärarna i låg- och mellanstadiet uppger i en undersökning vi gjort att en stor del av deras arbetstid går åt till att upprätthålla studiero. I högstadiet och gymnasiet är den stora utmaningen sen ankomst och att eleverna inte har med sig sina skolböcker och annat studiemateriel till lektionerna.

Förutom stöket och oron så finns också problemet med hot, och även våld, från elever och föräldrar som riktas mot lärarna. Nästan fyra av tio lärare har blivit hotade med att bli anmälda av elever eller föräldrar. Följden blir att många lärare drar sig för att ingripa vid bråk eller stök, utöver den stress och oro som en anmälan ofta ger upphov till.

Föräldrar har också ett stort ansvar för att deras barn ska förstå betydelsen av attityden till skola och kunskap och också vikten av ordning och disciplin. Ord som tyvärr doftar av militärkängor och baracker, men som egentligen är grunden för allt samarbete mellan människor. Vi lärare behöver ett starkare föräldrastöd när vi arbetar helt enkelt.

Även vi lärare har givetvis också ett stort ansvar för att lugn och ro skapas i klassrummet. Det handlar delvis om den enskilde lärarens ledarskap och förmåga att skapa en klassrumsmiljö där alla elever blir sedda. Dessutom måste rektorer och skolledningar först och främst se till att efterlevnaden av skollagen blir bättre. De måste också stå upp för sina lärare.

Det här är en ödesfråga för svensk skola. Både lärare och elever behöver mer lugn och ro i klassrummet för mer tid till undervisning och högre kunskapsresultat.

Det är beklagligt att de ansvariga för skolan i kommuner och bland huvudmän inte lyssnat på oss lärare, men kanske kan denna brittiska röst väcka några?

Bo Jansson, ordförande Lärarnas riksförbund


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55