Försena inte skolsatsningarna

”Trots den ökade kostnaden för migration kommer Sverige gå med ett överskott från 2020. Därför förvånar det mig att man senarelägger nödvändiga satsningar på skolan. Dessa behöver göras nu”, skriver Bo Jansson.

Publicerad

Regeringen satsar på välfärdsområdet i vårbudgeten Länk till annan webbplats. och skolan prioriteras. Men det räcker inte. Ska man klara att vända de sjunkande kunskapsresultaten, kommer det att kräva satsningar på skolan.

Samtidigt står vi inför stora utmaningar med många nyanlända elever. Det krävs därför väldigt mycket större investeringar i skola och utbildning.

Finansminister Magdalena Andersson (S) ger en ljus bild av svenska ekonomi. Arbetslösheten sjunker, exporten ökar, statsfinanserna stärks. Tillväxten i Sverige är den högsta i Norden.

Men när det nu går bra för Sverige så måste regeringen satsa på framtiden och på skola och utbildning. Bland annat för att vi ska kunna klar integrationen av de nyanlända på bästa sätt.

Vi står här inför en stor utmaning. Men det är också en stor möjlighet för vårt land. Om vi gör rätt.

Bland de satsningar som vi anser nödvändiga finns särskilt två områden.

Vi i Lärarnas Riksförbund kräver att regeringen presenterar skarpa förslag om lärarassistenter och dels ett införande av tioårig grundskola.

Lärarassistenter kommer betyda en viktig avlastning av lärarna och att vi bättre kan klara av att ge alla nyanlända en god undervisning.

Och även om utgiftsområdet migration får ett tillskott på 31 miljarder kronor i vårbudgeten så skulle det behövas att merparten av de tio miljarderna som går till välfärdssektorn kommer direkt till skolan.

Trots den ökade kostnaden för migration kommer Sverige gå med ett överskott från 2020. Då förvånar det mig att man senarelägger nödvändiga satsningar på skolan.

Dessa behöver göras nu!

Regeringen säger att skolan fortsatt ska prioriteras, och avsätter resurser i budgeten bland annat för att få fler behöriga lärare i den svenska skolan samt för att förbättra förutsättningarna för nyanlända – både elever och lärare.

Det välkomnar jag!

Bo Jansson,
ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55