Rejält lönelyft kan stoppa lärarflykt

Att läraryrket blivit felvärderat går inte att rätta till i en handvändning. Men det borgerliga förslaget om rejäla lönehöjningar för lärare i utsatta områden är ett steg i rätt riktning, skriver Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Publicerad

Snart börjar skolåret för en dryg miljon barn och unga liksom för hundratusentals lärare. Men med bara några dagar kvar till skolstart saknas det tusentals lärare i landet.

Med legitimationsreformen tydliggörs nu den brist på utbildade lärare som har ökat i decennier. 5 000 obesatta tjänster i höst innebär en ökning med 22 procent jämfört med förra året. Samtidigt som flykting­krisens barn ska ta plats i de svenska skolorna minskar antalet sökande till lärarutbildningen. Dessutom väntas fortsatta stora pensionsavgångar bland de yrkesverksamma lärarna samtidigt som det enligt Skolverket finns 50 000 utbildade lärare som har valt att lämna skolan.

Slutsatsen man kan dra är att de satsningar som reger­ingen kommit med för att höja lärares löner är helt otillräckliga. Lönehöjningar är det enda som på kort sikt kan påverka bristsituationen och locka lärare­ tillbaka.

På längre sikt måste man också förbättra den tuffa arbets­miljön. Lärar­bristen innebär just nu en ännu hårdare press på många behöriga lärare­ som får ökad arbetsbelastning i och med att de ­behöver ansvara för obehörigas undervisning och betygs­sättning. Men att luckra­ upp legitimationsreformen och därmed försöka släta över problemen vore bara att göra situationen än värre.

Att läraryrket blivit felvärderat går inte att rätta till i en handvändning men ett viktigt steg togs i somras för att locka skickliga, behöriga lärare till de mest utsatta områdena. Det var de fyra borger­liga partiledarna som bland annat lovade högre lön till de lärare som har de största utmaningarna. En sådan extra satsning är välmotiverad. Vi vet att andelen obehöriga ofta är långt större i områden med stora sociala problem och låga kunskapsresultat i skolan.

Alliansförslaget tog sikte på högre löner till skickliga lärare. Efter fyra år eller mer av högskole­studier och med en arbetsmarknad som skriker ­efter lärare är det ingen tvekan om att de lärare som väljer att arbeta i områden med stora utmaningar har ett starkt engagemang i sitt jobb. Vi förutsätter därför att allianspartierna delar vår bedömning att alla ­behöriga lärare på skolor i utsatta områden ska få ta del av de pengar man vill satsa.

I en intervju berättade Moderaternas parti­sekreterare Tomas Tobé att lönehöjningen kan handla om 10 000 kronor. Det skulle vara en lönehöjning som innebär en avgörande skillnad.

Lärarnas Riksförbund har gjort en försiktig uppskattning av de ekonomiska konsekvenserna av förslaget. Först gäller det att definiera vilka skolor som har de största utmaningarna. Vi har, i brist på vägledning, utgått från de områden som dåvarande Folkpartiet pekat ut i rapporten Utanförskapets karta från 2014. Folkpartiet kom fram till att 155 bostadsområden med en befolkning på drygt en halv miljon invånare präglades av utanförskap. Vår bedömning är att det knappast finns anledning att tro att antalet områden med utanförskap har minskat sedan Folkpartiets kartläggning. Enligt en mycket försiktig beräkning handlar det då om drygt 6 000 lärare. Med en lönehöjning på i genomsnitt 10 000 kronor innebär det ca 1 miljard kronor i ytter­ligare statligt åtagande.

Förslaget är inte bara positivt och genomgripande i sak, det är också fritt från partiegoism och parti­taktiska överväganden eftersom en stor majoritet av de områden som är aktuella finns i kommuner med rödgrönt styre. Vi är nu mycket spända på hur regeringen kommer att ställa sig till Alliansens initia­tiv. Förhoppningen är att det ska passera riksdagen. Men om regeringen i stället väljer att matcha det med ­något annat förslag kanske det finns möjlig­heter att nå kompromisser och att ­förslaget i så fall säkrare överlever eventuella regerings­skiften.

Lärarnas Riksförbund utgår nu ifrån att lärar­lönefrågan kommer att stå i starkt ­fokus under de budgetöverläggningar på Harpsund som snart väntar. Vi väntar oss besked om en fortsättning

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55