Vårt enda syfte är att få upp alla lärarlöner

Lärare som visat att de lever upp till ett eller flera av de kriterier som gäller ska kunna få ett rejält lönelyft. Detta utan att för den skull behöva ta på sig några nya arbetsuppgifter. Det är undervisning och ansvar för utveckling av undervisningen som ska premieras.

I en replik till min artikel ”Arbetsgivare använder lärarlönelyftet fel” försvarar Stefan Koskinen och Almega Länk till annan webbplats.Kunskapsskolans upplägg för lärarlönesatsningen med att löneökningarna kopplats till att lärarna har särskilda uppdrag. Detta är märkligt eftersom en viktig skillnad mellan lärarlönesatsningen och den tidigare karriärlärarreformen är just att den inte ska innebära några nya uppdrag till lärarna. En löneökning via lärarlönesatsningen ska vara ett kvitto på redan utfört gott arbete.

Lärare som visat att de lever upp till ett eller flera av de kriterier som gäller ska kunna få ett rejält lönelyft. Detta utan att för den skull behöva ta på sig några nya arbetsuppgifter. Det är undervisning och ansvar för utveckling av undervisningen, ensam och tillsammans med kollegor, som ska premieras. Anser huvudmannen att det är flera lärare som lever upp till kriterierna så är det inget problem att med egna medel också premiera deras arbete. Det är förstås ingen egen modell, men något många av våra ombud för fram på det lokala planet. Mitt och LR:s enda syfte är att få upp alla lärarlöner för att få fler att välja och stanna kvar inom läraryrket.

Jag hoppas att Kunskapsskolan, och övriga huvudmän som inte gjort påslaget permanent till de berörda lärarna, tänker om och väljer att ta ansvar för att leva upp till regeringens och riksdagens intentioner. Detta var syftet med min artikel.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55