Hur ska lärarlönelyftet kunna permanentas

Miljöpartiet har kommun- och landstingsdagar i Sundsvall i helgen. Lärarnas Riksförbund undrar vad Fridolin ska säga till kommunledningen, som beslutat sig för att bara ha tillfälliga lönelyft för lärare.

Publicerad

De allra flesta kommuner och skolhuvudmän har tagit chansen att uppvärdera lärarnas löner i statens satsning på "lärarlönelyftet". Men det ser väldigt olika ut runt om i landet.

Här i Sundsvall har man inte vågat satsa mer än ett år på lärarlönelyftet. Det är mycket bekymmersamt att man inte inser allvaret eller sitt eget ansvar som arbetsgivare för lönesättningen. Det är tvärt emot statens intentioner.

Att inte arbetsgivare ser vikten av att vi verkligen får till en bra löneutveckling för lärarna är bekymmersamt. Regeringen har varit tydlig med att det är en långsiktig satsning. Men den förutsätter också att huvudmännen tar sitt grundläggande ansvar för att lönesätta sina lärare rätt.

Lärarnas Riksförbund står bakom lärarlönelyftet, men vi är bekymrade när det visar sig att många kommuner och skolhuvudmän inte förstår att de inte kan luta sig tillbaka när staten försöker hjälpa till. Detta är en satsning på lång sikt. Det gäller tillgången på lärare i framtiden.

Mycket ilska har riktats mot hur reformen är utformad och medlemmar frågar oss "hur kan ni gå med på detta?". Vårt svar är att det behövs en kraftfull löneuppvärdering av lärarna, men huvudmännen har inte velat ta tillräckligt ansvar för det. Det är den bistra sanningen. Både den här regeringen och den förra har valt att göra satsningar som påverkar lärares lönebildning. De två reformerna, karriärstegsreformen och lärarlönelyftet, är statens försök att lappa och laga där huvudmännens ambitioner under decennier varit för låga. Vi vet alla att lappa och laga är en metod som har sina begränsningar, men det har trots allt inneburit 4,5 miljarder ytterligare i lön till lärare.

Lärarlönelyftet är en statlig satsning och regeringens ansvar, men det är upp till huvudmännen hur den hanteras. Hade Lärarnas Riksförbund fått råda hade staten kunnat vara mycket tydligare med till exempel kriterier kring erfarna lärare och att utbildning ska löna sig.

Det finns faktiskt exempel på huvudmän som hanterat satsningen klokt och långsiktigt genom att tillskjuta egna medel för att lyfta dem som de statliga pengarna inte räcker till.

Det är inte för sent för de huvudmän som hittills hanterat reformen slarvigt att rätta till vissa problem. Jag vill därför uppmana dessa att tillskjuta egna medel så att fler lärare kan lyftas och att se till att de löneökningar som ges blir permanenta.

Låt oss inte glömma att oavsett den statliga satsningen är det arbetsgivarna, skolhuvudmännen, som har ansvaret för lönesättningen och lärarförsörjningen.

Jag undrar vad Gustav Fridolin tänker göra för att få kommunerna att satsa på lärarnas lönelyft? Vad ska han säga till den kommunledning som beslutat sig för att bara ha tillfälliga lönelyft för lärare? Hur kan man få alla kommuner att permanenta sina satsningar? Hur ska det gå till och när ska det sättas i verket? Helt enkelt, hur ser planen ut?

Vi lärare väntar på svaret, men vi väntar inte så länge till. Det kan inte heller skolan göra med den annalkande lärarbristen.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55