Friluftsliv på schemat höjer Pisa-resultaten

Vi får inte se mellan fingrarna med att våra kroppar, och framför allt hjärnan, är byggda för rörelse och fysisk aktivitet. Lärare och elever
kan inte lämnas utan verktyg och resurser att ta tag i detta i skolan, skriver företrädare för Lärarnas Riksförbund, Svenska Idrottslärarföreningen och Svenskt Friluftsliv.

När Elin för tre år sen av en vän fick reda på att ingen av eleverna i klass 6 klarat det nationella provet i naturorienterande ämnen (NO), insåg hon att något var fel. Hon tog då hem frågorna och gav dem till sina egna barn som var betydligt yngre men som ägnat mycket tid med friluftsliv i skog och natur – båda klarade provet.

Elin förstod att eleverna i klass 6 inte hade någon förkunskap om naturen. Troligen hade flera av dem aldrig ens varit ute i naturen och att det var därför som frågorna blev svåra att svara på.

Att ta ut eleverna i naturen kan alla lärare göra men det är idrottslärarna som har ansvaret för att friluftmålen i läroplanen uppfylls. De som blev tydligt här var att de snäva ekonomiska och tidsmässiga ramar som idrottslärarna har, drabbade eleverna.

Idrottslärarna i kläm

Nyligen gjorda undersökningar bland idrottslärarna visar att idrottslärarna har stora svårigheter med att genomföra sin undervisning. De behöver mer resurser, stöd i undervisningen och inte minst – att schematekniskt få hjälp så att eleverna kan uppnå de mål som står i läroplanen!

Bristen på fysisk aktivitet och ökad skärmtid är en verklighet som breder ut sig i vårt samhälle och många röster höjs för att vända den trenden. World Health Organization (WHO) har som globalt mål att minska inaktiviteten med tio procent till 2025. Därför är det viktigt att även skolan tar frågan om fysisk aktivitet, folkhälsa, natur och utevistelse på allvar.

Lärarnas Riksförbunds och Svenska Idrottslärarföreningens undersökning "Det räcker inte att rulla in en boll" visade att schemaläggningen ofta var så snävt tilltagen att det var svårt att ens få vardagliga lektioner att gå ihop. Att därtill fundera på att ta eleverna till ett område utanför skolan sågs ofta svårt att utföra – och som en lärare kommenterade: "Friluftsliv är nästan omöjligt att genomföra både ekonomiskt och schematekniskt."

I en Novus-undersökning som Svenskt Friluftsliv genomfört, ansåg tre av fyra idrottslärare att de inte hade ekonomiska förutsättningar att utöva undervisning i idrott och hälsa. Tre av fyra lärare upplevde också att de behövde mer stöd i att undervisa i friluftsliv – vilket bekräftas i Lärarnas Riksförbunds undersökning.

Fysisk aktivitet nödvändig

Våra kroppar, och framför allt hjärnan är byggda för rörelse och fysisk aktivitet. Att lärarna i skolan inte har tid eller skolan inte är organiserad på sådant sätt så att eleverna har möjlighet att röra på sig, vistas i naturen och utöva friluftsliv skadar definitivt vår framtid. Det är viktigt att vi inte ser mellan fingrarna med det och lämnar både lärare och elever utan verktyg och resurser.

Hur slutade då historien med eleverna i sjätte klass som inte klarade provet? Elin tog kontakt med Friluftsfrämjandet och kopplade in projektet Skogshjältarna som tillsammans med lärare tar ut barn och unga i skogen där de får lära sig om friluftsliv. Sedan augusti i år leder hon en sådan verksamhet – i den skolan.

Det är ett sätt. Att ta in kunniga personer och organisationer utifrån för att få stöd. Friluftslivets organisationer både vill och står redo att hjälpa skolorna att nå målen i läroplanen. Då krävs också att ytterligare resurser tilldelas de organisationerna. Det krävs också tydligare ramar inom skolans värld – att öka antalet friluftsdagar där stöd ges till lärare i form av de resurser som efterfrågas.

Behövs styrsignaler och resurser

Målen i läroplanen är bra men uppföljningen från berörda myndigheter lyser med sin frånvaro. Därför finns det en ypperlig möjlighet för utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) – som vi vet är engagerad i dessa frågor – att skapa möjligheter för alla elever att uppnå målen samt att tydligt peka på hur central uppföljning ska ske.

Ett första steg togs i helgen under Miljöpartiets kommundagar i Sundsvall då Fridolin föreslog en lagskärpning som ska ge unga rörelse i skolan varje dag. Där pekar man på att barn som rör på sig varje dag har lättare att koncentrera sig. Man tar också upp frågan att koordinera sig med föreningar i närområdet. Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer tillsammans med alla kompetenta lärare i idrott och hälsa kan och kommer att leverera bra verksamhet om styrsignalerna är klara och resurser finns.

Rami Aro, ordförande Svenska Idrottslärarföreningen

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Per Klingbjer, ordförande för Svenskt Friluftsliv