Dags för Centern att bli ett skolparti

Många centerstyrda kommuner har släpat efter med satsningar på lärarnas löner. Det är dags att Annie Lööf uppmanar sina kommunpolitiker att höja ambitionerna, skriver Lärarnas Riksförbunds Åsa Fahlén i Dagens Samhälle.

Publicerad

Idag inleds Centerpartiets kommundagar i Göteborg. Samlingen sker i ett läge när partiet har medvind och enligt väljarundersökningar når nivåer de inte varit uppe i på decennier. Undersökningarna visar dock också på ett olyckligt tillkortakommande: väljarna tror inte på partiets skolpolitik. Bara hälften av dem som har sympatier för Centern anser att det är det starkaste partiet i skolfrågan. Och då är skolan en av väljarnas viktigaste frågor. Det duger inte!

Ett sätt att vända förtroendet för Centerpartiet i skolfrågan är om de centerstyrda kommunerna blir ett föredöme i satsningar på skolan och lärarna. Partiet borde helt enkelt se det som en utmaning att kunna visa fördelarna med den närodlade politiken.

Kunskap är nyckeln till makt och självförverkligande. En stark skola bidrar till ett Sverige som håller ihop. Då måste lärarna finnas på plats. Vi lärare står nu inför en arbetsmarknad där efterfrågan på vår kompetens är oerhört stor. Trots att lärarlönerna har varit ett återkommande tema i de politiska debatterna ser vi fortsatt att det med hänsyn till livslönen inte lönar sig att bli lärare.

De kommunala lönesatsningar, som vi hoppades skulle matcha de satsningar som både den nuvarande regeringen och Alliansregeringen har gjort på lärare, har ofta uteblivit. Det är därför hög tid att de kommuner som ännu inte matchat statens satsningar nu kliver fram och tar sitt ansvar för att höja lärares löner.

Lärarnas Riksförbund har granskat löneläget för lärare i de kommuner där Centerpartiet har den viktiga posten som kommunstyrelsens ordförande. Av vår granskning framgår det att lärarnas löneläge i dessa kommuner generellt sett ligger lägre än i andra kommuner. Om man endast tittar på gruppen glesbygdskommuner kvarstår skillnaden mellan de kommuner som är styrda av C och de med annat styre. Det finns alltså ingen annan förklaring till skillnaden än politiska ambitioner. Just den tudelning av Sverige som Annie Lööf varnar för kan alltså finnas också i de politiska ambitionerna för skolan. Men fördelen med låga ambitioner när det gäller lärarnas löner och villkor är att det går att göra något åt.

Lärarna är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas resultat. För att locka nya lärare till yrket, och få lärarna att stanna kvar, måste det bli mer attraktivt att bli och vara lärare. Där har Centerpartiet ett ansvar. Ska man få behöriga lärare i en tid av lärarbrist får inte lönerna i centerkommuner släpa efter.

Nu är det dags att Annie Lööf träder fram och manar de församlade kommunpolitikerna att höja ambitionerna i skolpolitiken. Det är dags för Centern att bli ett skolparti.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55