Skapa lika förutsättningar för skolor i hela landet

Skolor som har lika tuffa förutsättningar får helt olika ersättning per elev från sin hemkommun. Skolans resurser måste fördelas om inte bara utifrån en enskild kommuns förutsättningar utan också mellan landets samtliga skolor, skriver Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.

I börsbolagen smäller nu champagnekorkarna efter fantastiska vinstrekord. Samtidigt räknar Ekonomistyrningsverket med ett överskott i de offentliga finanserna på 15 miljarder kronor i år som växer till ett överskott på hela 90 miljarder 2020. Trots glädjeyran så finns det en pålitlig röst bland dysterkvistarna – Sveriges Kommuner och Landsting. Likt åsnan I-or i Nalle Puh så ser man mest problemen som tornar upp sig vid horisonten.

Medan LO säger att nu är det dags att satsa 70 miljarder till välfärden, så bekymrar sig SKL för kommande svåra tider. I dag kom SKL med en varning om att kommuner och landsting kan få ett underskott på 40 miljarder fram till 2020. För 2016, där det finns trovärdiga siffror, pekar dessa däremot på ett överskott på 22 miljarder för kommunsektorn.

I det klassiska exemplet där optimisten säger att glaset är halvfullt och pessimisten säger att det är halvtomt misstänker jag att SKL med sitt grundmurade svårmod skulle konstatera att det verkligen inte är många droppar kvar. För skolans del är det, om man ska sätta tilltro till SKL:s pessimistiska prognoser, tveksamt om den verkligen är i en trygg hamn hos kommunerna.

Men skolan är faktiskt ett område där SKL – i motsats till svensk och internationell expertis – tycker det går riktigt bra. Man talar om den kommunala skolans styrkor i termer av flexibilitet, kunskap om lokala behov och engagemang för eleverna. Man menar att kommunpolitiker kan ”följa upp elevernas resultat och planera för skolans utveckling och fördela resurser utifrån behov.”

Men hur står det egentligen till med att fördela resurser utifrån elevernas behov? Lärarnas Riksförbund har nyligen gjort en sådan granskning i rapporten ”Styr resurserna direkt till skolorna för ökad likvärdighet”. I den undersökningen framgår det tydligt att skolor som har lika tuffa förutsättningar får helt olika ersättning per elev från sin hemkommun.

På samma sätt fann vi att skolor med diametralt olika förutsättningar fick samma ersättning per elev. Det ledde oss till slutsatsen att de kompensatoriska inslagen i skolans resursfördelning måste öka markant inte bara utifrån en enskild kommuns förutsättningar utan också mellan landets samtliga skolor. Bara för att två skolor med liknande förutsättningar ligger i två olika kommuner kan de inte ha omotiverade skillnader i ersättningen per elev.

Nu har Skolkommissionen lagt fram förslag som innebär att staten sätter ribban så att huvudmännen måste låsa fast en miniminivå av resurser till undervisning och elevhälsa om statliga extraresurser alls ska betalas ut.

Skolkommissionen föreslår dessutom ett mycket måttligt tillskott på i storleksordningen 6 miljarder kronor för att möjliggöra undervisning av hög kvalitet och för kompensatoriska insatser för en likvärdig utbildning. Lärarnas Riksförbund menar att det är en väl avvägd och balanserad satsning som sannolikt innebär en samhällsekonomisk besparing eftersom vi därmed kan minska risken för tidiga skolavhopp och ett destruktivt utanförskap.

SKL har trots sin skepsis lovat att läsa Skolkommissionens rapport med ”stort intresse och ett öppet sinne.” Det bådar gott. För även om Lärarnas Riksförbund hade velat gå längre är det glädjande att Skolkommissionens förslag rör sig i rätt riktning. Vi tror förslagen har förutsättningar att bidra till en ökad likvärdighet i skolan och det är en ambition som vi utgår från att också SKL delar.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55