Över 50 000 skolbarn mobbas – varje dag

Mobbningen är ett av vår tids största samhällsproblem och det behövs krafttag för att kunna åstadkomma förändring. Det skriver Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds ordförande, och Simon Sandström, lärare och initiativtagare till Soldiers of love, i Aftonbladet.

Publicerad

Verkligheten är den att varje dag mobbas mer än 50 000 barn i skolan, i genomsnitt två barn i varje klass. Varje år tar 45 unga livet av sig, det motsvarar nästan ett barn i veckan.

Mobbningen är ett av vår tids största samhällsproblem och det behövs krafttag för att kunna åstadkomma förändring.

Mobbningen förekommer både i den fysiska skolmiljön men även på nätet efter att skoldagen är slut. Det är ett faktum att mobbningen på internet riskerar att eskalera i skolan och vice versa.

En elev som oroas över vad som kan komma att ligga uppe på sociala medier efter lektionen tappar helt fokus på studierna. Det duger därför inte att skylla på föräldrarna eller det omgivande samhället – skolan har ett stort ansvar.

Vi lärare kan dock inte bära det hela ansvaret i arbetet med att förebygga och agera mot mobbning. Det krävs tydliga rutiner i arbetet mot mobbning och det förutsätter att kommunerna organiserar skolan på ett sådant sätt att detta blir möjligt. En elev ska aldrig känna att det råder oklarheter om vad man gör om man blir utsatt för mobbing och en lärare ska aldrig känna en osäkerhet i vem på skolan som ska agera mot mobbning.

Ett stort problem som minskar möjligheten för lärare att ingripa mot mobbning är rädslan för att bli anmäld. Lärarnas Riksförbunds undersökning visar att 20 procent av lärarkåren har undvikit att ingripa i ett bråk mellan elever för att de är rädda för att bli anmälda.

Skollagen ger läraren rätt att ingripa i dessa situationer och därför måste skolledning och huvudman backa upp lärare som vågar agera och står upp för ett schysst klimat i skolan.

Elevhälsan och elevvårdspersonalen måste bli mer närvarande bland eleverna på skolorna för att kunna identifiera och agera mot mobbing. Det är därför glädjande att Skolkommissionen föreslagit en ökad nationell finansiering av skolan som skjuter till resurser till elevhälsan. Det är ett steg i rätt riktning för en mer tillgänglig elevhälsa som kan motverka mobbning.

Skollagen är tydlig med att det råder nolltolerans mot kränkningar och mobbning i skolan. Trots denna tydlighet i skollagen så förblir den bara tomma ord om ingenting görs.

Det är huvudmannen som ansvarar för detta, det vill säga den som äger skolan. Med facit i hand kan vi konstatera att huvudmännen systematiskt har brustit i detta.

Staten kan inte acceptera att huvudmännen under lång tid åsidosatt sina skyldigheter i arbetet mot mobbning.

Skolinspektionen Länk till annan webbplats. arbetar intensivt med att se till att denna lagstiftning efterlevs och granskar de fall där så inte sker, då är det mycket beklagligt att många huvudmän gör allt de kan för att undgå myndighetskritik. Huvudmännens ansvar för att arbeta mot en mobbingfri skola måste stärkas i skollagen.

Tillsammans kan vi ta ställning i kampen mot näthat och mobbning, mot barn såväl som vuxna. Tillsammans är vi starka och här kan vi visa hur många vi är som faktiskt bryr oss.

Ni som utsätts är inte ensamma! Facebook-gruppen Soldiers of Love med över 11 000 medlemmar arrangerar en picknick i Rålambshovsparken i dag, med syftet att skapa en samlingsplats där vi kan umgås och sprida kärlek.

Hoppas att ni kommer!

Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund
Simon Sandström, lärare, lokalt skyddsombud för Lärarnas Riksförbund och initiativtagare till Soldiers of love

Soldiers Of Love

Soldiers of love skapades för drygt två veckor sedan som ett upprop mot mobbning och näthat och har växt explosionsartat. Tanken med gruppen är att utsatta, men även de som utsatts, ska ha ett forum att kunna dela med sig av sina egenskaper och kunna få samt ge stöd och hjälp.

Det har bildats flera lokalgrupper i olika städer med syfte att kunna hjälpa utsatta i dess närområde. I gruppen har många redan delat med sig med gripande filmer och texter och de får ett otroligt stöd från övriga medlemmar.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55