Lärare och studie- och yrkesvägledare är hjältar – om tiden finns

På tisdag den 12 september firas Skolans Dag. En dag som fokuserar på skolan, lärarna och studie- och yrkesvägledarnas viktiga roll. Det händer så mycket bra i våra skolor – och det är värt att lyfta fram, skriver företrädare för Lärarnas Riksförbund i Gefle Dagblad.

Vi har en viktig uppgift och ett stort ansvar. Vi ser små mirakel hända varje dag. Vi är stolta över den betydelse vi kan ha för varje elev.

Enligt en undersökning bland 1 000 lärare vill lärare få mer tid att ägna sig åt sin undervisning. Vi lärare är lärare, inte administratörer. Vi måste få ägna oss åt undervisningen och dess för- och efterarbete. Det är det som skapar kvalitet i verksamheten.

Många lärare och studie- och yrkesvägledare gör en hjälteinsats. Enligt en undersökning bland 1 000 elever tycker hela 94 procent att de trivs bra i skolan och många elever ser oss som hjältar.

Många som tänker tillbaka på sin skolgång har nog minnen av lärare och vägledare som har betytt väldigt mycket för dem – som format dem som människor, som hjälpt till att göra viktiga livsval och gett kunskap.

Under en elevs skoltid, genom hela grundskolan och gymnasiet händer det mycket med kropp och knopp och man ska hitta sin plats i det sociala sammanhanget. Kraven i dag är stora i skolan och i samhället i övrigt. Man ska vara duktig, smart, ha bra betyg, vara snygg, ha rätt kompisar och rätt kläder – och allt blir så synligt i sociala medier. Därför är det så viktigt att vi kan få göra skillnad.

Om eleverna genom hela skolsystemet har en bra relation med sina lärare kommer det att kännas viktigare att komma till lektionerna och att vara delaktig i klassrummet och i undervisningen. När läraren lyckas skapa goda relationer sprider det sig och blir till en god stämning, både i klassrummet och utanför skolan.

Men i dag känner sig många av våra kollegor stressade och otillräckliga. De har fått fler och fler arbetsuppgifter och hinner inte se alla elever. En tredjedel av lärarna tar inte lunch varje dag och sex av tio lärare hinner inte ta paus under arbetsdagen.

Vi måste få ett fokus på lärarnas huvudsakliga arbetsuppgift, undervisning, och ge ordentligt med tid till både för- och efterarbete av undervisningen.

Lärare vill fokusera på sitt viktiga uppdrag och arbetsuppgifter som är kopplade därtill. Studie- och yrkesvägledarna måste få tillräcklig tid för det viktiga mötet med varje elev. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna utgå från varje elevs egna förutsättningar.

Vi är stolta över våra yrken. Vi vet vad våra elever behöver. Vi vill att de ska lära sig massor – och känna sig trygga. Vi gör hjälteinsatser varje dag i det lilla, som kan visa sig vara oerhört stort egentligen.

Vi vill att alla elever ska få samma möjlighet att bli sedda, bekräftade och lära sig nya saker.

Just nu är det upp till landets 290 kommuner och alla privata huvudmän som själva kan styra över hur arbetsbelastningen ska se ut. Det gör att det blir väldigt olika förutsättningar för lärare, vägledare och elever. Här måste staten gå in och ta ansvar, så att det blir likvärdigt.

Föräldrar, lärare och elever – alla är de överens om att lärarna behöver mer tid för varje elev. Nu är det egentligen bara politikerna som måste inse detta.

Lärarnas Riksförbund

Åsa Fahlén, förbundsordförande

Karin Ahlgren, kommunombud i Gävle

Jörgen Lindgren, kommunombud i Hofors

Maria Johnson, kommunombud i Sandviken

Fotnot: Skolans Dag är instiftad av Lärarnas Riksförbund och är ett registrerat varumärke.

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55