Obehöriga lärare är inte lösningen

Nej, lösningen på lärarbristen är inte att återigen fylla klassrummen med obehöriga lärare, skriver Åsa Fahlén i en slutreplik till Friskolornas Riksförbund.

Publicerad

SLUTREPLIK Ulla Hamiltons replik ”Obehöriga lärare betyder inte oskickliga lärare” Länk till annan webbplats. andas uppgivenhet. Hon försöker blanda bort korten och frånsäga sig arbetsgivarnas ansvar för lärarbristen.

Lösningen är
tydligen att i praktiken skrota lärarlegitimationsreformen och återigen fylla klassrummen med obehöriga personer. Hon vill även öppna upp för fler entreprenadlösningar som innebär att privata utbildningsföretag ska få gå in och ta över undervisningen i grundskolan. Detta trots att erfarenheterna från Komvux förskräcker. Det kommer leda till sämre kvalitet på undervisningen och därmed sjunkande kunskapsresultat. Och det leder inte till fler lärare.

Att vi överhuvudtaget har en lärarbrist i dag beror på att kommuner och friskolor inte tyckt att det varit tillräckligt viktigt att anställa behöriga lärare och ge dessa en god lön och en god arbetsmiljö. Legitimationsreformen har endast synliggjort hur oansvariga många skolhuvudmän varit under lång tid.

Jag undrar också hur Ulla Hamilton ser på alla legitimerade och behöriga lärare som gör ett bra arbete i Sveriges friskolor. Anser hon att de kan bytas ut mot obehörig personal? Och vad säger hon till de elever och föräldrar som funderar på att välja en friskola och som förväntar sig att möta kunniga och välutbildade lärare? Ska de inte räkna med det när det gäller friskolorna? Jag tror att Friskolornas Riksförbund har en del att fundera på här.

Helt klart är att vi måste satsa på fler alternativa vägar till läraryrket, som till exempel Teach for Sweden. Det finns nu flera olika kortare varianter av lärarutbildning för personer med en akademisk examen eller en yrkesutbildning, vilket vi på Lärarnas Riksförbund ser positivt på, så länge inte avkall görs på krav och kvalitet i utbildningarna.

Men framförallt måste vi göra mer för att återrekrytera de tusentals utbildade lärare som inte längre arbetar inom skolan. SCB:s undersökning från i år visar att många, fler än 20 000, kan tänka sig att återvända om skolans arbetsgivare erbjuder bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö.

Jag hoppas att Ulla Hamilton och Friskolornas Riksförbund tänker om och i stället lägger fokus på hur vi gör det mer attraktivt att utbilda sig till, och arbeta som, lärare. Det tåget har inte gått!

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55