Tappa inte balansen i skolans digitalisering

Elever måste tränas i att hantera distraktioner så som mobiler i klassrummet för att kunna hantera dem resten av livet också, skriver Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Publicerad

Det finns mängder av möjligheter när det gäller digitaliseringen av samhället, men också många utmaningar och problem. En av de utmaningar som elever och följaktligen även lärare ställs inför varje dag är att datorn/mobilen/surfplattan distraherar eleverna och ibland får dem att åsidosätta undervisningen. Störst risk är det för elever som har en uppförsbacke i skolan. Detta leder till en ohållbar situation, om inte lärarna får förutsättningar att hjälpa eleverna att hantera distraktionsmomenten.

Elever behöver hantera distraktioner

I dag är det oroligt i alltför många klassrum. En tredjedel av grundskollärarna och en femtedel av gymnasielärarna anger att en stor del av undervisningstiden går åt till att hålla ordning i klassrummet, enligt en undersökning som gjorts av Lärarnas Riksförbund. Med digitaliseringen av skolan blir det än viktigare att arbeta med hjärnan, inte mot den. Ett av skolans viktigaste områden är att lära eleverna att hantera distraktioner i klassrummet och livet. Utan den förmågan blir det svårt att ta till sig ny kunskap. För att ge alla elever samma chans behöver de få med sig detta genom skolan. Annars fördjupas de digitala klyftorna som redan finns.

Lärarna ska få bestämma

Liberalerna har fallit i den alltför enkla fällan och kräver nu totalförbud mot mobiler i klassrummen. Men den frågan, menar jag, är upp till lärarna och skolan att avgöra. (Många skolor har redan en policy för mobilanvändningen, där förvaring under lektionstid kan ingå). Vi vill inte ha in sådana förbud i lagen, precis som vi inte vill ha förbud eller tvingad användning av läromedel, datorer, brädspel, jackor, mössor, uniformer, pokémonkort, fidget spinners, stegräknare, aktivitetsarmband och smarta klockor…

Allt detta är sådant som lärare och skolor måste få bestämma själva över, inte politiker via skollag.

Att läsa, skriva, lära sig och vara kreativ är lättstörda processer. Skrivprocessen är bland det mest kognitivt krävande vi utför. I skolan idag kan det hända att elever blir störda så ofta som varannan minut. Varje gång eleverna blir störda – i skolan eller hemma – tar det tid att komma tillbaka mentalt till den ursprungliga uppgiften.

Landets produktivitet påverkas

Forskare vid California State University undersökte hur länge elever i middle-, high school och college, kunde koncentrera sig när de pluggade hemma. Svaret är ungefär två minuter. När det femton minuter långa testet var slut hade de bara använt 65 procent av tiden till skolarbetet. Forskarna konstaterade: ”Vi blev förvånade över hur ofta de multitaskade, trots att de visste att någon tittade på.”

Dagens elever kommer så småningom att studera vidare eller börja arbeta. Om de inte fått med sig strategier för att hantera de distraktionsmoment som hela tiden finns runt dem, så kommer landets produktivitet att minska.

Träna fokus för framtiden

Eleverna behöver tränas i hur de ska hantera sin mobiltelefon, sin smarta klocka och sin dator så att de kan finna arbetsro och koncentration trots att livet pågår parallellt. Detta måste ske på lektionerna i skolan, för att eleverna ska ha med sig en strategi att använda hemma under läxläsning och senare under arbetsliv och vidare studier.

Ansvariga för utbildning och skola behöver inrikta sig på:

  • Strategi: Lärare som arbetar utifrån en strategi lyckas minska fallgroparna med digitala verktyg för sina elever. Därmed kan man ta till vara digitaliseringens möjligheter för elevernas lärande.
  • Forskning: För att ge alla landets elever tillgång till möjligheterna med digitaliseringen behöver vi mer forskning om hur framgångsrika metoder för att undvika distraktioner i ett mer och mer informationstätt samhälle kan utvecklas.
  • Kompetensutveckling: Lärare måste få kompetensutveckling om utmaningar som digitaliseringen medför och framförallt tillvägagångssätt för att jobba med dessa i sina klassrum. Staten bör ta ett ökat ansvar när det gäller kompetensutveckling av lärare så att alla elever, oavsett lärare och skola, kan få ta del av allt det fantastiska som digitaliseringen innebär.

Vi skulle inte klara oss utan alla digitala verktyg. Frågan är när, var och hur eleverna använder dem för att uppnå bäst resultat i skolan – och för ett framtida arbetsliv. Det gäller att balansera klokt i denna fråga. Så även om Liberalerna pekar på ett problem som jag tror många lärare kan känna igen sig i så är ett lagstiftat totalförbud mot mobiltelefoner i klassrummen knappast en rimlig lösning.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55