Högre löner och bättre arbetsmiljö istället för moderaternas förslag

Moderaterna vill lägga 100 miljoner kronor för att locka hit lärare från framför allt Tyskland, Kanada, Korea och Finland. Det blir en svår uppgift när en tysk lärare tjänar drygt 80 procent mer än sin motsvarighet i Sverige, skriver Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Moderaterna vill använda 100 miljoner kronor för att rekrytera lärare från utlandet. Det är alldeles utmärkt att moderaterna nu lägger kraft och möda på att hitta vägar att mota lärarbristen. Den lärarbrist som vi länge har varnat för är nu ett akut och allvarligt hot mot Sverige. Ska vårt land klara en allt hårdare internationell konkurrens måste vi återigen bli en ledande kunskapsnation. Så all kraft måste nu läggas på att vända utvecklingen för att garantera den enskilt viktigaste faktorn i utbildningssystemet – legitimerade och behöriga lärare.

I en intervju med Sveriges Radio nämner Ulf Kristersson behovet av språklärare. Det är alldeles rätt att behovet av språklärare är alarmerande. Det finns kommuner som helt saknar lärare i moderna språk. I franska saknas det helt behöriga lärare i ett sextiotal kommuner. Bristen på lärare i moderna språk har förvärrats med riksdagens beslut att införa ett modernt språk redan från årskurs 6.

Moderaterna pekar särskilt ut fyra olika länder som föremål för rekrytering av lärare till Sverige. De nämner Tyskland, Kanada Korea och Finland. I alla fyra länder som pekas ut är det uppenbart att lärare efter 15 år i yrket har en betydligt högre lön. Kanada och Tyskland ligger på en helt annan nivå. En tysk lärare tjänar drygt 80 procent mer än sin motsvarighet i Sverige. Det finns ingen omfattande reserv av arbetslösa lärare i Tyskland istället finns ett omedelbart behov av ytterligare 25 000 lärare. Detsamma gäller OECD som helhet. Det finns helt enkelt inga reservarméer av arbetslösa lärare att ösa ur.

Det är därför en mycket grannlaga uppgift som moderaterna vill lägga på Svenska Institutet att för världens lärare beskriva de svenska lärarnas villkor som särskilt attraktiva.

Det gäller förstås både vad det gäller löner och också arbetsmiljön i svenska skolor Svenska lärare ägnar alltför mycket arbetstid åt att dokumentera och administrera sådant som inte direkt påverkar elevernas resultat medan tiden för för- och efterarbete av undervisningen blir lidande. Dessutom finns det mycket stök och bråk i svenska skolor med elever som oftare än i andra länder kommer för sent till lektionerna. Därför vore ett första steg att istället satsa på arbetsmiljön i svenska skolor.

Liberalerna kom nyligen med förslaget att satsa 4 miljarder till lärares löner.

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, tyckte inte förslaget var dåligt. Men hon poängterade att det måste vara väl förankrat hos parterna. Det är en hållning som stämmer väl med den svenska modell som vi som facklig part slår vakt om. Nu handlar det om att inlemma förslaget i det professionsprogram som vi så snart som möjligt vill se på plats.

Det finns alltså möjlighet att komma överens över blockgränsen om fortsatt höjda lärarlöner. Det skulle bidra till att göra läraryrket mer attraktivt – även om det också med detta förslag blir en stor skillnad gentemot de tyska lärarlönerna. Kan moderaterna överväga att lägga till och inlemma sitt förslag om 100 miljoner i det borgerliga förslag som Liberalerna presenterat? Med 4,1 miljarder skulle det säkert finnas utrymme för att informera de lärare som hoppat av läraryrket om att förhållandena åtminstone lönemässigt förbättrats. Det skulle kunna göras till en betydligt lägre kostnad än 100 miljoner.

Det finns ännu tid innan moderaterna presenterar sin skuggbudget. Jag utgår från att det innan skuggbudgeten läggs går att omvärdera och verklighetsanpassa förslaget. Om Alliansen går fram med ett samlat förslag så finns det alla möjligheter att hitta blocköverskridande samsyn. Det vore ett stort steg framåt för en bättre skola.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund