Välutbildad befolkning enda vaccinationen

”Skolan och lärarna kan bli räddningen i fejknyheternas tid. Fakta behöver stå som en grund, även om den kan vara besvärlig att tillägna sig. Men mot lögner och dolda agendor hjälper bara kunskap. En välutbildad befolkning är enda vaccinationen mot att lögnerna ska ta över vår demokrati”, skriver 26 lärare från hela landet i ett upprop på SVT Opinion.

Valrörelsen är redan igång och kommer att bli än mer intensiv. Kanske kan vi innan striden om verkligheten börjar, få se en diskussion kring vad som faktiskt är sant och relevant.

Frågan lyftes nyligen när March for Science Länk till annan webbplats. hölls världen över, även i Sverige. Samtidigt lanserades ”Hur vet du det?”, ett politiskt obundet initiativ för att uppmuntra till en mer kunskapsbaserad valrörelse.

Detta välkomnar vi lärare från hela landet som skriver under denna debattartikel.

”Hur vet du det?” Länk till annan webbplats. är en enkel men effektiv fråga att ställa till folkvalda, forskare – och till sig själv. De sex frågorna som förs fram i kampanjen är goda verktyg för att hitta det mest sanna.

Men allt går ändå inte att enkelt fastställa som sant eller falskt. Tolkningar och värderingar är en viktig del av opinionsbildning, där den som vet minst kommer att bli mest lurad.

Vi är utelämnade till tolkningar och till en ibland yvig opinionsbildning, som ändå är en del av ett demokratiskt samhälle. Den enda vaccinationen är en välutbildad befolkning.

Här måste vi lärare ta vårt ansvar och vi förväntar oss att få stöd i detta viktiga arbete.

Det finns mörka krafter som idag utmanar demokratin på många fronter. Näthat, falsk information och ryktesspridning, hets mot folkgrupper maskerat som yttrandefrihet.

Populismen gror på nätet och hetsar på nya arenor.

I en tid när extremister vädrar morgonluft och sanningar relativiseras blir vi lärare ännu viktigare.

Vår uppgift är att stå upp för kunskap och därmed för frihet och demokrati varje dag, för varje elev, i varje klassrum, i varje skola.

Vi ska bidra till att främja utveckling och lärande, förankra respekt för demokratiska värderingar och i vårt dagliga arbete verka för människors lika värde och solidaritet.

En elev som förmår kritiskt granska källmaterial på nätet får också nyckeln till att bli delaktig i det demokratiska samtalet.

Det är avgörande att eleverna lär sig att klokt och kritiskt tolka det de möter. Källkritik är kopplat till lärandet i de enskilda ämnena, men framför allt till elevernas utveckling som medborgare i ett demokratiskt samhälle.

Undervisningen, oavsett skolämne, ska ge eleverna verktyg att förstå vad som är propaganda, falska nyheter eller information som är avsedd att vilseleda.

Skolan och lärarna kan bli räddningen i fejknyheternas tid. Fakta behöver stå som en grund, även om den kan vara besvärlig att tillägna sig.

Men mot lögner och dolda agendor hjälper bara kunskap.

En välutbildad befolkning är enda vaccinationen mot att lögnerna ska ta över vår demokrati. Som sagt, den som vet minst kommer att bli mest lurad.

Därför behövs lärare!

Sten Hagberg, legitimerad lärare i samhällskunskap, geografi och matematik, Varberg

Ingrid Pihl, legitimerad lärare i engelska, franska och svenska, Piteå

Larz Blomqvist, legitimerad lärare i historia, svenska och engelska, Trollhättan.

Karin Feldt, legitimerad lärare i samhällsvetenskapliga ämnen, Östra Göinge

Håkan Elfström, legitimerad lärare i svenska och samhällsorienterande ämnen, Enköping

Anette Sundqvist, legitimerad gymnasielärare i svenska och historia, Motala.

Nemat Salehi, legitimerad lärare i samhällskunskap, historia och geografi, Ystad

Duska Dobrota, legitimerad lärare, samhällskunskap, psykologi, Ludvika

Ragnar Sjölander, legitimerad i svenska, engelska och historia, Stockholm

Anna Carlsson, legitimerad lärare i svenska och engelska, Härryda

Fredrik Astin, legitimerad lärare i samhällskunskap, geografi, historia och religion, Göteborg

Camilla Olin, legitimerad lärare i svenska, samhällsorienterande ämnen och historia, Mörbylånga

Robert Jivegård, legitimerad lärare i samhällskunskap och religionskunskap, Lund

Bernt Andersson, legitimerad lärare i musik och engelska, Vänersborg

Kristina Ström, legitimerad lärare i samhällskunskap, religion och svenska, Färgelanda

Martin Klerung, legitimerad lärare i geografi, historia, geografi och religion, Jönköping

Anna Svensson, legitimerad grundskollärare i samhällsorienterande ämnen, Göteborg

Henrik Månsby, legitimerad lärare i matematik, biologi, fysik och kemi, Vänersborg

Annika Levander, legitimerad lärare i franska och engelska, Uddevalla

Mikael Persson, legitimerad lärare i kemi, biologi, naturkunskap, Åmål

Lena Malm, legitimerad lärare i samhällskunskap, religion och svenska, Färgelanda

Jonas Baatz, legitimerad lärare i svenska och historia, Strömstad

Jessica Olsson, legitimerad lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen, Eskilstuna

Jörgen Andersson, legitimerad lärare i samhällskunskap och religion, Trollhättan

Carita Ludén, legitimerad.lärare i matematik, kemi, fysik, biologi, teknik, Örnsköldsvik

Åsa Fahlén, legitimerad lärare i lärare i samhällskunskap och historia, Göteborg

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55