Så stoppar vi dem som läcker ut prov i förväg

Med en nationell IT-plattform för skolan är spridda nationella prov ett minne blott, skriver Åsa Fahlén i Aftonbladet. Hon menar att användningen av digitala verktyg i skolan måste förenklas. Lärarnas Riksförbund vill se en gemensam plattform som gör det möjligt för alla system att samverka i skolan.

Publicerad

Vi behöver förenkla användningen av digitala verktyg i skolan. Lärarnas Riksförbund vill se en gemensam plattform som gör det möjligt för alla system att samverka i skolan.

En sådan plattform skulle öka säkerheten och få till följd att det exempelvis blir omöjligt att sprida de nationella proven.

Digitaliseringen av samhället har också nått skolan och sedan i höstas har vi en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet som sätter fingret på tre fokusområden: digital kompetens för alla, likvärdig tillgång och användning samt forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter.

Många skolor har redan hunnit långt i sin digitalisering men en hel del skolor står i startgroparna eller är mitt uppe i sin utveckling.

Det finns dock ett stort problem som de flesta som digitaliserar sin skola stöter på. Och det är att de digitala verktygen och plattformarna inte pratar med varandra!

I praktiken innebär detta exempelvis att om en skola vill gå över från en så kallad lärplattform till en annan så kommer det inte finnas något sätt att exportera all den dokumentation som lärare har gjort om eleven under dennes skoltid hittills. Det innebär också att elever och lärare kan tvingas logga in med olika användaruppgifter i upp till tio olika verktyg under en arbetsdag.

Det säger sig självt att fokus då tas från själva lärandet. Alldeles för ofta finns inte rätt och relevant information om eleven tillgänglig för rätt tillfälle. Då riskerar de elever som är i allra störst behov av struktur och stöttning att gå miste om just det. Så bygger vi inte en likvärdig skola.

Lärarnas Riksförbund vill ha en nationell digital plattform för skolan. Det skulle innebära att:

  • Lärare inte behöver lägga tid på att flytta elever mellan olika digitala tjänster och att det heller inte riskerar att bli felklick i överföringarna.
  • Elever och lärare endast behöver en inloggning till allt som rörde skolan. Att vårdnadshavare enklare skulle kunna ta del av rätt information om sitt barn och att det skulle vara eleven som i slutänden äger sin egen data.

I införandet av de digitala, nationella ämnesproven skulle resultatrapportering och tilldelning kunna ske på ett riskfritt sätt. Information om hur det går för Sveriges elever skulle kunna följas enkelt år från år då Skolverket skulle ha tillgång till statistiken enklare.

Plattformen bör också innehålla en examineringsdel där de nationella proven kan skrivas, inlämningsuppgifter och mindre prov som läraren konstruerar själv kan hanteras, allt för att slippa hantera för många system.

Att på detta sätt ha en plattform som följer eleven genom hela skoltiden skulle underlätta och öka likvärdigheten mellan och inom skolor i landet. Det skulle frigöra tid för läraren som då kan göra det som lärare är bäst på, att ägna sig åt varje elevs kunskapsutveckling.

Den senaste tiden har flera nationella prov läckt ut innan provtillfället, men med en nationell IT-plattform för skolan är spridda nationella prov ett minne blott. Att hacka sig in i portalen kommer vara lönlöst för där släpps bara proven när en elev som ska skriva proven loggar in. Då kommer inte heller Skolverket behöva rycka ut med ytterligare skärpningar av regelverket som man tvingats till nu i veckan.

Vi vill ha en säker, långsiktig lösning som ägs och administreras på uppdrag av Skolverket. Det finns länder som har liknande lösningar och fler länder har insett att detta är det enda alternativet.

Lärarnas Riksförbund kräver att frågan om hur en nationell, digital plattform skulle kunna se ut skyndsamt utreds.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55