Gör upp med orsakerna till lärarbristen, SKL

Vi i lärarfacken vet hur vi löser lärarbristen – lyssna på oss så bidrar vi genom ett modernt skolavtal som gör läraryrket attraktivt för såväl nya lärare som de som ska lockas att stanna kvar, skriver företrädare för Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet i en slutreplik till SKL.

Publicerad

Slutreplik. SKL:s Niclas Lindahl Länk till annan webbplats. skriver att SKL vill ha ett modernt skolavtal. Om detta är vi helt överens. Men låt oss då tillsammans definiera vad ett modernt skolavtal är.

Är det omodernt att det innehåller bindande krav på arbetsmiljöåtgärder i varje skola och i varje kommun? Är det fel att det leder till höjningar av lärarlönerna som gör att det lönar sig att utbilda sig till lärare? Är det inte ett modernt skolavtal som också gör det möjligt för lärare att höja sin lön – utan att behöva byta arbetsgivare?

Skolans största problem är lärarbrist – INTE arbetsbrist Länk till annan webbplats.

Det moderna måste ju vara att göra upp med det som lett till den lärarbrist som vi har idag. Det är så vi tryggar varje elevs rätt till en behörig lärare. Det är ett modernt skolavtal. Tonen i de förhandlingar som förts för skolans område har varit god men inte tillräckligt konstruktiv.

När vi nu gemensamt kommer fram till att det behövs en medling är det ett uttryck för att parterna inte har kunnat nå varandra. Medling som verktyg tillhör den svenska modellen, men SKL har fel då man låter antyda att den använts så flitigt på lärarområdet och påstår att vi hade medling både 2010 och 2012. Den uppgiften stämmer inte. Vi hade förvisso medling 2012, men inte 2010.

Som företrädare för Sveriges kommuner, och därmed den klart största lärararbetsgivaren, borde SKL:s största bekymmer vara hur alla vakanta lärartjänster ska fyllas med behöriga, legitimerade lärare så att undervisning med hög kvalitet kan bedrivas. Hårda fakta talar för det. Inte minst den ekonomirapport som SKL själva publicerade samma dag som repliken. Där pekar man på snabbt eskalerande och svårlösta rekryteringsbehov inom bland annat skolan.

SKL:s huvudfokus är lärarbristen Länk till annan webbplats.

Vi i lärarfacken vet hur vi löser lärarbristen – lyssna på oss så bidrar vi genom ett modernt skolavtal som gör läraryrket attraktivt för såväl nya lärare som de som ska attraheras att stanna kvar. De honnörsord och allmänt vällovliga formuleringar som återfinns i repliken från SKL är sådana som vi känner igen från förhandlingsrummet. Det är en bra utgångspunkt. Däremot står det utom allt tvivel att såväl presumtiva lärare som befintliga lärare behöver en tydligare varudeklaration i form av ett avtal för att eleverna ska kunna få en kvalitetssäkrad undervisning.

Vi motsätter oss inte tidig lokal omställning med goda insatser i form av utbildning. Vi tillåter oss däremot att ha synpunkter på att den process som identifierar vem som ska bli föremål för omställning sker på ett sätt som inte tar tillräcklig hänsyn till skolans specifika verksamhet. Att mötas av motiveringen att det ska vara lika för alla fack har inget som helst samband med skolans mål. Det lär tyvärr inte heller bidra till en ökad attraktivitet för läraryrket.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55