Vinstfrågan har blivit Alliansens blinda fläck

Vinstfrågan är Alliansens blinda fläck, man vägrar se problemet, ett problem som dock väljarna ser. Det parti som vågar ta tag i frågan borde kunna locka till sig en hel del väljare. Åsa Fahlén skriver i Aftonbladet.

Publicerad

Lärarnas Riksförbunds väljarundersökning visar att borgerliga väljare värnar möjligheten att välja skola, men samtidigt ställer sig negativa till vinstuttag.

Partierna och väljare har hittills inte kunnat mötas i den så kallade vinstfrågan, något som på sikt borde oroa oppositionspartiernas ledningar.

Vi har låtit undersökningsföretaget Exquiro ta in svar på skolpolitiska frågor från 2 500 väljare.

Hälften (50 procent) av de moderata sympatisörerna anser att dagens system med fritt vinstuttag för aktiebolag som bedriver skola är fel. Bland exempelvis Centerpartiets väljare är motsvarande siffra 57 procent.

I väljarkåren generellt är de sju av tio som är emot vinstuttag för friskolor.

Viktigt att notera är att alliansväljarna – till skillnad från partiledningarna – inte ser valfrihet och vinstuttag som två ting som förutsätter varandra.

Den obalans som råder mellan de borgerliga partiledningarna och de egna väljarna i vinstfrågan är inte helt enkel att förstå.

Det borde ligga i både väljarnas och partiernas intresse att medborgarnas skattepengar används på bästa möjliga sätt, det vill säga att medel avsedda för skolan också ska gå till just skolan.

Att miljoner varje år försvinner ut ur skolsystemet genom privata vinstuttag är inte god hushållning med skattebetalarnas pengar, särskilt som privata alternativ i skolan fungerar utmärkt utan möjlighet till vinstuttag. Det bevisar dagligen hundratals privata företag som driver skola utan vinstsyfte.

Nyligen röstade den borgerliga alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna ner ett förslag till vinstbegränsningar som de rödgröna partierna lagt fram för riksdagen.

Även Sverigedemokraterna kör numera över sina väljare i denna fråga, detta då sex av tio SD-sympatisörer är emot vinstuttag i skolan. Politiska partier måste långsiktigt spegla den egna väljaropinionen i för landet centrala frågor. I fråga om vinstuttag i skolan borde det därför finnas goda möjligheter att gå väljarna till mötes.

För allianspartierna har vinstfrågan varit en blind fläck på den politiska kartan där man hårdnackat ställt sig i opposition mot den rödgröna linjen i frågan, utan att samma opposition går att spåra bland de egna väljarna.

För Sverigedemokraternas del verkar det handla om taktiskt kappvändande i frågan. Man bestämde sig plötsligt för att byta fot och gå emot väljaropinionen, för att i stället anpassa sig till Alliansens ledning.

Lärarnas Riksförbund anser att möjligheten till vinstuttag i skolan starkt bör begränsas, men inser att frågan är mer komplex än så, givet det politiska läget. Därför valde vi att trots allt bejaka Ilmar Reepalus utredningsförslag i syfte att komma framåt i frågan.

När nu propositionen som följde på utredningsförslaget fallit i riksdagen måste nya vägar upptäckas så att väljarnas oro för hur skattepengar används i förhållande till aktiebolag i skolan tas på allvar.

Vi har ett antal förslag på hur man skulle kunna gå vidare för att resurserna ska kunna användas effektivare och skolan bli mindre av en krass marknad:

  • Fastställ Skolkommissionens förslag om en lägstanivå för finansieringen av undervisning och elevhälsa för varje huvudman.
  • Skolan bör finansieras nationellt och resurserna fördelas efter socioekonomiska behov, detta för att kärnverksamheten i punkten ovan ska kunna garanteras.
  • En förutsättning för ett eventuellt obligatoriskt skolval är att det administreras av en offentlig myndighet. I valet ska då ingå alla offentligt finansierade skolor, kommunala som fristående. Rättssäkerhet och likabehandling garanteras.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55