Vi vill se ett ökat statligt inflytande över skolan, att staten går in och tidigare tar ett ansvar, skriver Åsa Fahlén i Folkbladet.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund är positivt till att det prövas olika vägar för att komma tillrätta med lärarbristen. Miljöpartiets förslag om att man ska kunna studera till lärare och samtidigt jobba deltid i skolan är ett sådant. Det är ett bra förslag – om man inte tummar på kraven. Men det krävs fler insatser.

Enligt Skolverkets senaste prognos kommer det att saknas omkring 80 000 lärare i Sverige år 2031. Situationen är alltså mycket allvarlig. Lön under utbildningen kommer visserligen att kunna locka fler till lärarutbildningen, men för att få lärarna att stanna kvar i yrket handlar det om satsningar på arbetsmiljö och på fortsatt god löneutveckling, och där kan inte staten eller det här förslaget påverka.

Inför höstens riksdagsval behöver vi fler förslag för att komma tillrätta med lärarbristen. Kommunerna har inte klarat ansvaret för arbetsvillkoren och löneutvecklingen. Vi vill se ett ökat statligt inflytande över skolan, att staten går in och tidigare tar ett ansvar. Då kan vi se riktig förändring.

Man måste också se upp med att nya alternativa utbildningsvägar inte leder till att vi styr bort sökanden från de ordinarie lärarutbildningsprogrammen. Då utbildar vi ju i praktiken inte fler och då är det bortkastade pengar. Detta måsta följas upp noga, så det inte får negativa effekter för lärarutbildningen vid Campus Norrköping.

När det gäller det nu aktuella förslaget om betald utbildning finns det också en rättviseaspekt att ta hänsyn till. Hur uppfattas det av de studenter som tar fullt studielån? Kanske måste man i detta akuta läge överväga bredare insatser för förmånlig studiefinansiering för alla lärarstudenter, exempelvis avskrivning av studielån eller högre bidragsdel i studiemedlen.

Slutligen är det så att bättre arbetsmiljö och löneutveckling för alla lärare är långsiktigt viktigare än alla alternativa vägar som nu prövas. Akuta insatser måste alltså kombineras med mer långsiktiga. Till exempel bör mer göras för att locka tillbaka de ca 40 000 lärare som i dag arbetar utanför skolan. Det skulle dessutom få mer omedelbar effekt.

Vi behöver en gediget utbildad och välbetald lärarkår som får goda möjligheter att ta sitt professionella ansvar. Samtidigt behöver de få stöd från hela skolsystemet där stat, huvudman och skolledning ger rätt förutsättningar för läraren.

Åsa Fahlén ordförande Lärarnas Riksförbund


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55