Satsa på tidiga insatser i skolan

Alla elever ska mötas av höga förväntningar och utmanas att nå randen av sin förmåga, oavsett var de kommer ifrån och oavsett var de bor. De ska få relevant studie- och yrkesvägledning och alltid utbildas av kunniga och legitimerade lärare som har tid att undervisa och se varje elevs behov.

Publicerad

Dagen före valet vill jag komma med en uppmaning till alla politiker.

Vi lärare arbetar för att den svenska skolan ska bli en av världens bästa; för elever, för lärare och för samhället.

Vi är beredda att ta vårt ansvar, men det kommer att kräva att ni som politiker ger oss förutsättningar att lyckas.

Skolan är till för att eleverna ska lära sig och få kunskaper. Det är utgångspunkten när vi arbetar för bättre förutsättningar i skolan.

I det arbetet spelar du som politisk beslutsfattare en helt avgörande roll.

Vi arbetar för en skola där elever känner sig trygga och säkra, där de visar respekt och tar ansvar och där kunskaperna står i centrum.

Andra mål i skolan är viktiga, men det är med kunskaper som ett demokratiskt samhälle byggs och hålls levande.

Den insikten måste prägla undervisningen i alla skolformer – och lärarutbildningen.

Alla elever ska mötas av höga förväntningar och utmanas att nå randen av sin förmåga, oavsett var de kommer ifrån och oavsett var de bor. De ska få relevant studie- och yrkesvägledning och alltid utbildas av kunniga och legitimerade lärare som har tid att undervisa och se varje elevs behov.

Grundskolan ska vara en gemensam plattform för tidiga insatser.

Alla elever ska få en gemensam start med kunskaper och färdigheter.

Men det behövs bättre förutsättningar för att skola och lärare ska kunna utföra sitt uppdrag.

Därför måste ni politiker:

- Tillföra resurser så att klasser och grupper kan bli mindre. Små klasser och möjlighet att dela upp klassen är extra viktigt under lågstadiet.

- Se till att eventuella utredningar av elever kan göras så tidigt som möjligt under lågstadiet så att stöd kan sättas in i tid. Tidiga satsningar i grundskolan gör lovskola och extra år överflödiga.

- Se över användningen av speciallärare för att kunna nå målet att alla elever ska kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar årskurs 3. Satsa särskilt på speciallärare i de tidigare årskurserna.

- Se till att lärare får mer tid för förberedelser och uppföljning av sin undervisning.

Vi vet vad som behöver förändras.

Nu utmanar vi dig att vara med och skapa de förutsättningar som krävs.

Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55