Politiker måste ge lärare bättre förutsättningar

"Vi lärare arbetar för att den svenska skolan ska bli en av världens bästa - för elever, för lärare och för samhället. Vi är beredda att ta vårt ansvar, men det kommer att kräva att ni som politiker ger oss förutsättningar att lyckas." Företrädare för Lärarnas Riksförbund skriver i Skånska Dagbladet.

Publicerad

Vi i Lärarnas Riksförbund vill rikta en uppmaning till alla politiker. Ni spelar en viktig roll för svensk skola. Vi lärare arbetar för att den svenska skolan ska bli en av världens bästa - för elever, för lärare och för samhället. Vi är beredda att ta vårt ansvar, men det kommer att kräva att ni som politiker ger oss förutsättningar att lyckas.

Skolan är till för att eleverna ska lära sig och få kunskaper. Det är utgångspunkten när vi arbetar för bättre förutsättningar i skolan. I det arbetet spelar du som politisk beslutsfattare en helt avgörande roll.

Vi arbetar för en skola där elever känner sig trygga och säkra, där de visar respekt och tar ansvar och där kunskaperna står i centrum. Andra mål i skolan är viktiga, men det är med kunskaper som ett demokratiskt samhälle byggs och hålls levande. Den insikten måste prägla undervisningen i alla skolformer - och lärarutbildningen.

Alla elever ska mötas av höga förväntningar och utmanas att nå randen av sin förmåga, oavsett var de kommer ifrån och oavsett var de bor. De ska få relevant studie- och yrkesvägledning och alltid utbildas av kunniga och legitimerade lärare som har tid att undervisa och se varje elevs behov.

Grundskolan ska vara en gemensam plattform för tidiga insatser. Alla elever ska få en gemensam start meds kunskaper och färdigheter. Därför är grundskolan obligatorisk. Men det behövs ännu bättre förutsättningar för att skola och lärare ska kunna utföra sitt uppdrag.

Därför måste ni politiker:
❑ Tillföra resurser så att klasser och grupper kan bli mindre. Små klasser och möjlighet att dela upp klassen är extra viktigt under lågstadiet.
❑ Se till att eventuella utredningar av elever kan göras så tidigt som möjligt under lågstadiet, så att stöd kan sättas in i tid. Tidiga satsningar i grundskolan gör lovskola och extra år överflödiga.
❑ Se över användningen av speciallärare för att kunna nå målet att alla elever ska kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar årskurs 3. Satsa särskilt på speciallärare i de tidigare årskurserna!
❑ Se till att lärare får mer tid för undervisning och även till förberedelser och uppföljning.
Vi lärare och studie- och yrkesvägledare vet vad som behöver förändras. Nu utmanar vi dig att vara med och skapa de förutsättningar som krävs.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund
Robert Jivegård, kommunombud Lärarnas Riksförbund i Lund
Fredrik Rosquist, kommunombud Lärarnas Riksförbund i Staffanstorp

Catharina Niwhede, distriktsordförande Lärarnas Riksförbund Malmö Stad


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55