Flickors utbildning viktigt för världens välstånd

Inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Särskilt viktigt är det att investera i flickors utbildning, skriver Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund, på Dagens Arena.

Idag på FN-dagen är det på sin plats att stanna upp och fundera över skolans betydelse för vår gemensamma framtid.

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Men 250 miljoner barn kan fortfarande inte läsa och skriva när de når fjärde årskursen, 774 miljoner människor i världen är inte läs- och skrivkunniga. Det är en verklighet som vi behöver förändra.

Förenta Nationernas globala mål nummer 4 är just »God utbildning för alla«, att säkra en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. De globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit för att till år 2030 nå fyra viktiga mål:

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen.

Och för alla dessa spelar skola och utbildning en viktig roll.

FN påpekar med stöd av forskning att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle.

Utbildning har en viktig roll på flera områden i hela 2030-agendan.

Investeringar i flickors utbildning visar sig vara viktigt för att öka den ekonomiska utvecklingen och minska fattigdomen.

130 miljoner flickor runtom i världen går inte i skolan enligt Plan International / Plan Sverige. Länk till annan webbplats. Dessutom är 2/3 av världens 781 miljoner analfabeter kvinnor.

Världen runt sätts också lärares rättigheter ständigt på prov. Att tillhöra ett fackförbund är inte en självklarhet. Även på FN-dagen ska vi lyfta lärares behov av bättre villkor och status och samtidigt uppmärksammar den stora betydelse som skolan utgör för bygget av demokrati och utveckling.

Skolor, särskilt flickskolor, är terrormål för krafter som inte står upp för alla människors lika värde.

Det är ju i skolan som vår framtid byggs.

Det är inte bara lärare som riskerar livet genom att ta sig till skolan och befinna sig i skolan.

Alltför många barn runt om i världen har en osäker skolväg. Skolor, särskilt flickskolor, är terrormål för krafter som inte står upp för alla människors lika värde och som vill stoppa spridning av kunskap och bildning.

Vi lärare har en avgörande roll för att alla barn ska kunna utnyttja sin rätt att få gå i skolan. Att få kunskap om hur samhällen är uppbyggda och lära sig att nyttja sina demokratiska rättigheter.

Det är i år 70 år sedan som FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna antogs, där utbildning räknas som en grundläggande rättighet. Detta dokument från 1948 ligger också till grund för skolans läroplaner och lärarkårens värdegrund. Det förtjänar att upprepas att utbildning är avgörande för att skapa långsiktigt hållbara samhällen där demokrati och jämställdhet råder.

Vi lärare är särskilt betydelsefulla nu i en vilsen tid. Främst gäller det att se till att fler får möjlighet att få tillgång till skola eller vuxenutbildning.

Fokus behövs på kunskap och på hållbara värden. Vi lärare ska värna de mänskliga rättigheterna och genom vår kunskapsförmedling kan vi ge det uppväxande släktet bättre förutsättningar för att möta framtiden.

Vi har uppdraget att hålla demokratins låga levande. Vår uppgift är viktig för världens framtid.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund