Lärares arbetsbelastning är ohållbar

För arbetet med att förbättra arbetsmiljön för lärare och studie- och yrkesvägledare, och i förlängningen höja elevernas resultat, är våra skyddsombud mycket betydelsefulla, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén i samband med Skyddsombudens dag.

Publicerad

Att se till att lärare och studie och yrkesvägledare har en rimlig arbetsbelastning är ett viktigt arbete för arbetsgivarna. För detta arbete är skyddsombuden oumbärliga.

De är våra företrädare i arbetsmiljöfrågor och ska se till att arbetsgivaren följer sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen och arbetsmiljöföreskrifterna.

Det är dags för huvudmännen att vässa sitt arbetsmiljöarbete för att lärar- och vägledaryrkena ska bli friskare yrken och inte yrken där ohälsotal och sjukskrivningar ligger på dagens höga nivåer.

Snart börjar våra egna fackliga utbildningar ute i distrikten, där skyddsombuden är centrala för att den lokala arbetsmiljön ska förbättra inom ramen för det nya kommunala skolavtalet.

Just formuleringarna kring arbetsmiljö är en av de riktigt stora nyheterna i det nya skol­avtalet för kommunal sektor, HÖK18.

Avtalet ger nya, tydliga riktlinjer för att arbets­miljö­frågorna inte längre ska falla mellan stolarna på våra arbetsplatser.

Här har våra skyddsombud en jätteviktig roll i arbetet med avtalet ute på våra skolor.

Förslag om att skyddsombud ska kunna utses utan facklig inblandning och kunna vara utomstående konsulter är för oss helt oacceptabla.

Överhuvudtaget är skyddsombuden en garant för att arbetet med att förbättra arbetsmiljön överhuvudtaget pågår, och de kan slå larm om när den når orimliga nivåer.

Vi tar också avstånd från de förslag som framfört som att minska fackens medlemmars inflytande över arbetsmiljön.

Förslag om att skyddsombud ska kunna utses utan facklig inblandning och kunna vara utomstående konsulter är för oss helt oacceptabla.

Att kraven på att ha skyddsombud och skyddskommittéer ska sänkas och regionala skyddsombud ska avskaffas är helt fel väg att gå!

Verkligheten är att stress och hög arbetsbelastning länge varit ett stort problem för lärare och vägledare. De är oftare sjukskrivna i stressrelaterade diagnoser än andra yrkesgrupper på arbetsmarknaden.

Rimlig tid saknas för kärnuppdraget

I dag avsätter arbetsledningen, rektor och skolledning, med ansvariga politikers goda minne inte rimlig tid för lärares kärnuppdrag – undervisningen.

Över hälften av lärarna anser att de saknar rimligt med tid att planera undervisningen. Drygt sju av tio saknar rimligt med tid för efterarbete.

Många vägledare kämpar med tjänster på flera skolor och ett orimligt antal elever att vägleda.

Om detta inte förbättras riskerar det att leda till att framtida skolreformer blir verkningslösa.

Planering och efterarbete är nyckeln till att påverka och förändra skolan eftersom det är här kvalitativ undervisning produceras.

Om vi vill att fler elever ska förbättra sina resultat, och erövra ett kritiskt tänkande grundat i faktakunskaper, så sker detta genom välplanerad och strukturerad undervisning av legitimerade lärare.

Samband mellan lärarstress och sämre elevbetyg

Såväl forskning som våra egna studier visar på ett samband mellan upplevd stress bland lärarna och sämre snittbetyg i kärnämnen för elever i nionde klass.

Stressade lärare lär helt enkelt ut sämre!

Bitte Modin, professor i medicinsk sociologi, har i sin forskning visat att det finns ett tydligt samband mellan skolans styrning och lärares arbetsvillkor och elevers skolprestation, mobbning och psykiska besvär.

Hög arbetsbelastning huvudorsaken till att lärare lämnar yrket

Arbetsmiljö, till exempel stress och arbetsbe­lastning, var också den vanligast förekommande anledningen till att lämna läraryrket.

Arbetsmiljön var anledning för nästan 7 av 10 lärare till byte av yrke. 6 av 10 kan tänka sig att arbeta som lärare inom skolväsendet igen.

Enligt SCB-rapporten ”Lärare utanför yrket” Länk till annan webbplats. är den viktigaste faktorn för att återvända en rimligare arbetsbelastning i förhållande till arbetstid.

Ska vi varaktigt kunna höja kunskapsresultaten i skolan måste läraryrket präglas av en hälsosam arbetsbelastning och goda förutsättningar att planera och efterarbeta undervisningen.

I klartext måste lärares arbetsbelastning minska för att elevernas trivsel och resultat ska öka.

För arbetet med att förbättra arbetsmiljön för lärare och studie- och yrkesvägledare, och i förlängningen höja elevernas resultat, är våra skyddsombud mycket betydelsefulla.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund
Fotnot: I dag, onsdagen den 24 oktober, firas Skydds­ombudens dag för att uppmärksamma skyddsombuden och synliggöra detta viktiga uppdrag. Saco firar i år med ett webbinarium om bland annat arbetsmiljö.)


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55