Börja i rätt ände – på hemmaplan

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén menar att full koncentration på elevers rätt till en yrkesutbildning av hög kvalitet är viktigare än att hitta på tidskrävande utlandsprojekt.

Publicerad

Jag instämmer helt med Karin Röding (UHR), Therese Guovelin (LO) och Tobias Krantz (Svenskt Näringsliv) om hur viktigt det är att få fler ungdomar att läsa en yrkesutbildning (SvD Debatt 16/11 Länk till annan webbplats.).

Visst kan en möjlighet att kunna praktisera utomlands locka en del elever. Men att föreslå ett omfattande arbete med internationalisering när den svenska yrkesutbildningen brottas med så många problem, är att börja i fel ände. All kraft och energi borde istället läggas på att se till att det fungerar för alla elever, på hemmaplan.

Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är hela yrkesutbildningens kärna och avgörande för att eleven ska bli väl förberedd för sitt yrke. Därför är det också oroande att det idag finns flera allvarliga problem kopplade till APL. Alla elever i dag får inte den mängd APL som de har rätt till och inte heller med rätt kvalitet. Det råder brist på såväl APL-platser som kompetenta och utbildade handledare ute på arbetsplatserna. Det tunga ansvaret att ordna APL-platser faller ofta på lärarna samtidigt som lärarna saknar tid och förutsättningar att både planera och följa upp elevens lärande på arbetsplatsen. Dessa brister gör att eleverna blir sämre rustade för arbetslivet och hela yrkesutbildningen tappar en del av sitt värde.

Branscherna borde istället tillsammans med gymnasieskolornas huvudmän och rektorer ta ett samlat grepp om yrkesutbildningen och dess APL-verksamhet. De måste i större omfattning ta och få ansvar och engagera sig i de lokala programrådens arbete, ordna APL-platser, se till att företagen visar större intresse av att ta emot elever och garantera tillgången till utbildade och kunniga handledare. För att varje elev ska få en APL-tid med god kvalitet är det helt avgörande att lärarna ges rimliga förutsättningar i sitt arbete.

Det är endast om lärare får tid för sitt uppdrag och om branscherna engagerar sig som vi kan ta ett steg närmare det självklara målet om alla elevers rätt till en yrkesutbildning av hög kvalitet. Full koncentration på detta krävs istället för att hitta på tidskrävande utlandsprojekt.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55