Föräldrar, så här hjälper ni era barns lärare

Stödet från föräldrar och vårdnadshavare är viktigt.

Jullovet är slut och det är dags för Sveriges elever att börja en ny termin i skolan. Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén tipsar i Metro om hur du som förälder kan hjälpa skolan att lyckas.

Publicerad

När det talas om skolan så handlar det mycket om skolans problem med svaga skolresultat och minskad likvärdighet. Detta är nationella problem som kräver nationella politiska beslut. Beslut som förändrar förutsättningarna genom att ta ett nationellt ansvar för finansieringen och styrningen av skolan.

Men skolan behöver även stöd och hjälp från det omgivande samhället och inte minst från föräldrar och vårdnadshavare. Nu i terminsstarten vill jag därför ge följande råd om hur du som vuxen kan agera för att underlätta lärarnas jobb.

* Skicka dina barn till skolan i ”undervisningsbart skick”.
Under lovet är det många barn och unga som vänder på dygnet. Hjälp dina barn att ”vända tillbaka”. Är de utvilade och har ätit frukost ökar deras möjligheter att lära sig. Din delaktighet går också ut på att se till att barnen gör läxorna, har med sig det de ska och kommer i tid till skolan.

* Var intresserad av vad ditt barn gör.
Lyssna och uppmuntra. Prata gott om skolan. Berätta att det är viktigt att alltid göra sitt bästa och att ansträngning lönar sig.

* Stå upp för kunskap, visa att också du tycker det är roligt att lära dig.
Förmedla att det är en förmån att få gå i skolan. Att få lära sig nya saker är att få möjlighet att växa som människa. Men visa också att det är vi lärare som ansvarar för undervisningen i skolan. Stötta gärna lärarna i vad de säger till eleverna och bekräfta att det är viktigt att lära sig.

* Tänk på att lärare är personer som är engagerade i era barn.
Vi lärare vill elevernas bästa. Vi vill att det ska gå så bra som möjligt för dem. Det är det som är den stora glädjen i vårt jobb – att se människor växa, få ny kunskap och upptäcka världen.

I grunden handlar det om att lära ditt barn att vi ska behandla varandra med respekt. Vi lärare lovar att göra vår del i detta gemensamma arbete. Drar vi åt samma håll har vi större möjligheter att lyckas.

Lärarnas Riksförbund arbetar för en likvärdig och kunskapsfokuserad skola där eleverna kan lära sig i en lugn och harmonisk miljö. Det förutsätter goda relationer och omsorg om eleverna, men en omsorg som utgår från skolans centrala kunskapsuppdrag.

Det finns många problem i samhället och skolan kan så klart inte lösa alla. Men får vi stöd från hela samhället kan vi göra mycket. Då är stödet från dig som förälder och vårdnadshavare inte minst viktigt. Kan vi börja med punkterna ovan kan vi nå långt.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

”Skolan behöver även stöd och hjälp från det omgivande samhället och inte minst från föräldrar och vårdnadshavare.”

Åsa Fahlén

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55