Nya regeringen kan innebära nystart för skolan

Januariavtalet kan betyda mycket

Det mest glädjande med överenskommelsen och en ny regering är att det nu finns ett brett stöd för Lärarnas riksförbunds mångåriga krav på att staten tar ansvar för svensk skola. Det blir nu möjligt med en nystart för skolan, skriver Åsa Fahlén i Altinget.

Lärarnas Riksförbund kan inte annat än vara nöjda med att väldigt många delar i det förbundet har velat se på skolans område nu finns med i den överenskommelse som tagits fram av S, C, L och MP. Jag vill här lyfta fram några av dem.

Det som är allra mest välkommet är att ett beslutsunderlag för hur skolan ska kunna förstatligas ska tas fram. Det står utom allt tvivel att kommunerna inte lyckats skapa förutsättningar för att den svenska skolan ska vara kompensatorisk och likvärdig i hela landet. Att det nu äntligen finns en bred förankring för vårt mångåriga krav om ett ökat statligt ansvar är ett stort kliv i rätt riktning och givetvis en viktig seger för Sveriges lärare och Lärarnas Riksförbund. Det finns ett starkt stöd i lärarkåren för en sådan utveckling. Vi medverkar mer än gärna till att ta fram förslag om hur ett modernt statligt ansvar för skolan ska se ut.

Tioårig grundskola viktig pusselbit
Ett annat steg i rätt riktning är att den nya regeringen nu bundit sig till att införa en tioårig grundskola. Att eleverna redan från 6 års ålder följer grundskolans läroplan fullt ut och får strukturerad undervisning, med möjlighet till tidigare stöd och särskild stöd, tror vi kommer att göra skillnad i kunskapsresultaten. Tillsammans med en statlig finansiering av skolan, som garanterar tillräckliga och rättvisa resurser, är det en viktig pusselbit i att bryta utvecklingen med skolmisslyckanden. Ett litet land som Sverige har inte råd med att hela en av tre elever inte klarar skolan.

En bra början med lärarassistenter
En ödesfråga för hela landet är hur man får bukt med lärarbristen. Vi är förstås glada över att det i överenskommelsen finns ett förslag om ett nationellt professionsprogram för lärare. Med tydliga karriärsteg som tar vara på kompetens och erfarenhet kommer detta på sikt vara gynnsamt för läraryrkets utveckling och attraktivitet. På kort sikt behövs det dock akuta åtgärder för att minska lärarnas tunga arbetsbelastning. Vi hade gärna sett fler konkreta förslag på det området. Men att man i överenskommelsen nu utlovar att det ska tillföras resurser för att anställa fler lärarassistenter och andra yrkesgrupper för att avlasta och komplettera lärarna, är en bra början.

Skynda på
Nu har vi chans till en nystart för svensk skola. Därför är det så oerhört viktigt att det som ser så vällovlig ut på papper inte innebär mångåriga utredningar som avlöser varandra eller som i värsta fall hamnar i byrålådan. Det får inte bli ett sätt för den nya regeringen att försena frågor som man egentligen inte vill ha avgjorda. Det är nu hög tid att gå från ord till handling och skynda på de reformer som den svenska skolan så väl förtjänar och behöver!

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund