Dags att M svänger om att förstatliga skolan

Efter januariavtalet är det bara ni som står vid sidan av.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén skriver i Aftonbladet om att det nu bara är Moderaterna som är kritiska till den utredning som ska göras om statligt huvudmannaskap för skolan.

Publicerad

Efter det så kallade januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsenlänk till annan webbplats med centrala frågor som ska genomföras under mandatperioden, så står det klart att det nu finns en majoritet för ett statligt huvudmannaskap, eller ett ökat statligt ansvar, för skolan.

Förutom de partier som ingått överenskommelsen – Socialdemokraternalänk till annan webbplats, Miljöpartietlänk till annan webbplats, Liberalernalänk till annan webbplats och Centern – så är också Vänsterpartietlänk till annan webbplats, Kristdemokraternalänk till annan webbplats och Sverigedemokraternalänk till annan webbplats uttalat positiva till att staten tar över ansvaret för skolan.

Därmed blir det bara Moderaternalänk till annan webbplats som står vid sidan av, trots att det också för dem är angeläget att stärka likvärdigheten i den svenska skolan.

I en genomgånglänk till annan webbplats som gjorts om vad Moderaterna och Kristdemokraterna anser om överenskommelsen och i synnerhet om statligt huvudmannaskap, välkomnar Kristdemokraternas utbildningspolitiska talesperson en utredning som ska ta fram förslag om hur skolan ska förstatligas.

Moderaterna däremot är kritiska till att ett sådant beslutsunderlag ska tas fram.

Att Lärarnas Riksförbund skulle verka för ett modernt statligt huvudmannaskap av skolan beslutades av vår kongress 2008. Efter envetet och träget arbete har vi lyckats få en fråga som var avförd att komma upp på dagordningen.

Med Leif Lewins utredning 2014 ”Staten får inte abdikeralänk till annan webbplats” som gick igenom effekterna av kommunaliseringen av skolan, och inte minst Skolkommissionen som tillsattes 2015 och som lade fram sitt slutbetänkande 2017, ”Samling för skolan”länk till annan webbplats, har viktiga steg tagits framåt. Fler och fler partier har börjat stödja den systemförändring som behöver göras.

Och nu har den tillträdande regeringen alltså förbundit sig till att utreda vad ett förstatligande av skolan skulle kunna innebära. Det är en stor framgång för oss i vår mångåriga kamp för förändring.

Det har framförts farhågor om att mycket av det man enats om i uppgörelsen endast ska bli utredningar och pappersprodukter som i värsta fall hamnar i byrålådan.

Vi vet att det inför en stor reform krävs en grundlig utredning, men sedan är det hög tid att gå från ord till handling. Vi förutsätter att förslaget om förstatligande handlar om en uppriktig vilja från partiernas sida att staka ut en ny väg för skolan.

Det som däremot inte utreddes grundligt – ja, inte utreddes alls om vi ska vara noga – var kommunaliseringen av skolan. Det ledde till årtionden av hackig utveckling med stora konsekvenser för både likvärdigheten och kvaliteten. En hel del av det som gjorts är irreversibelt, men det är oerhört glädjande att sju av åtta riksdagspartier nu är beredda på att vända utvecklingen.

Nu hoppas vi att Moderaterna ansluter sig och hoppar på karavanen med övriga partier som rullar mot framtiden.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

”Efter envetet och träget arbete har vi lyckats få en fråga som var avförd att komma upp på dagordningen.”

Åsa Fahlén


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55