Fortsätt sätta skolan först Liberaler

Det är nu som arbetet börjar på allvar

Liberalerna samlas i helgen till riksmöte i Västerås. Samlingen sker i ett läge där partiet har tappat i väljarstöd och Jan Björklund meddelat sin avgång. Det innebär säkert att många nya vägval ska diskuteras. Lärarnas Riksförbund uppmanar Liberalerna att se till att den viktiga frågan om vem som skall ansvara för svensk skola inte kommer bort.

Publicerad

Utmaningar är ett slitet ord, men det finns, kort sagt, en del att ta itu med i den svenska skolan om Sverige ska kunna hävda sig som kunskapsnation.

Sedan kommunaliseringen av skolan har ett antal problem uppstått och uppdagats. Lärarnas Riksförbund insåg för länge sedan att dessa problem inte kan lösas om kommunerna fortsätter att ha huvudansvaret för skolan.

Liberalerna, som dragit samma slutsats, har länge varit det enda borgerliga partiet som vill ändra på skolans styrning och finansiering.

Och det är inte minst tack vare Liberalerna som nu frågan, som så länge ansågs avförd, äntligen kommit upp på den politiska dagordningen. Vägen till denna viktiga reform går nu via Januariavtalet, som innebär att man kommit överens om att ta fram ett beslutsunderlag om hur ett statligt huvudansvar för skolan skulle kunna se ut. Den punkten i avtalet bär i praktiken Jan Björklunds signatur.

Men skolan har ännu inte ett tydligt statligt ansvarstagande och finansiering, utan det är nu som arbetet börjar på allvar. Vi vet att det som man inte vill på riktigt kan förhalas genom långdragna utredningar som i värsta fall hamnar i byrålådan. Inte minst kan så ske i ett läge där reformagendan baseras på en kompromiss mellan olika politiska viljor.

Samtidigt måste arbetet göras ordentligt, till skillnad mot när skolan kommunaliserades. Då gjordes det inte någon ordentligt utredning – och det har generationer av elever betalat för.

Den svenska skolan behöver se steg för konkreta förändringar. Den reform som skolan så väl förtjänar och behöver måste bli verklighet. I detta arbete hoppas vi på ett fortsatt starkt engagemang från Liberalerna – oavsett namnet på en ny partiledare.

Vem Jan Björklunds efterträdare än blir, hoppas vi förstås att vederbörande fortsätter att se skolan som samhällets viktigaste investering. Att fortsatt vilja vara ett skolparti, det har Liberalerna allt att vinna på.

Inför valet tyckte väljarna att Liberalerna var det främsta skolpartiet. Sedan i höstas har man dock, enligt opinionsinstitutet Novus mätningar, tappat sin position bland väljarna som det parti som anses ha den bästa skolpolitiken. Ett sådant förtroende tar tid att bygga upp, men kan tydligen raseras väldigt fort. Här kan Liberalerna bli tydligare och möta det stöd som finns i väljarkåren exempelvis i frågan om ökat statligt ansvar för skolan.

Vår målsättning som fackförbund för legitimerade och behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare är att alla partier sätter skolan först. Det är det som för den svenska skolan framåt. Men nu riktar vi oss till Liberalerna och vår uppmaning är: oavsett vilka vägval och nya kursändringar som sker, fortsätt verka för att er hjärtefråga om statlig skola kommer i hamn. Fortsätt sätta skolan först!

Åsa Fahlén, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund

”Vår målsättning som fackförbund för legitimerade och behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare är att alla partier sätter skolan först.”

Åsa Fahlén


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55