KD bör lyfta likvärdig skola

Starkt stöd för att genomföra en omläggning av skolpolitiken

Borde inte Kristdemokraterna, som vill ha en rättvis och jämlik sjukvård, följa sin egen logik när det gäller sin skolpolitik? Vi uppmanar partiet, som i dagarna träffas i Örebro, att föra upp frågan om likvärdig skola högst upp på dagordningen.

Publicerad

Det är välkänt att vården är en hjärtefråga för Kristdemokraterna. Det viktigaste budskapet har varit att den bristande likvärdigheten kräver att ansvaret för vården förs över från landstingen/regionerna till staten. Enligt partiet var det ”hög tid med en utredning som föreslår århundradets sjukvårdsreform”.

Lärarnas Riksförbund instämmer fullt ut i analysen att offentliga tjänster måste vara rättvisa och hålla god kvalitet, oavsett var man bor i landet. Därför är det oacceptabelt att våra medlemmar dagligen behöver uppleva vad det innebär att verka inom den orättvisa, kommunalt finansierade skolan. Det är en skola som misslyckas med var tredje elev och där den enskilda kommunens ambitioner och resurser avgör inte bara elevernas kunskapsresultat, utan också lärarnas arbetsvillkor.

Det är därför anmärkningsvärt att Kristdemokraterna, som dessutom ofta talar om ungas uppväxtvillkor som ett av de viktigaste områden att arbeta inom, inte mer bestämt vill erkänna att detta system nått vägs ände. Om 20 landsting eller regioner enligt partiet inte klarar av jämlik sjukvård, hur kan då 290 kommuner och ett stort antal privata huvudmän med väldigt olika förutsättningar och prioriteringar ansvara för en av våra mest avgörande framtidsfrågor?

Med tanke på skrivningarna i Januariavtalet om att ta fram ett beslutsunderlag om huvudmannaskapet för skolan, är det ett lägligt tillfälle för Kristdemokraterna att ge prov på en konsekvent politik och sluta blunda för den systemförändring som behöver göras. Lärarnas Riksförbund uppmanar därför Ebba Busch Thor att under sitt framträdande under kommundagarna i Örebro att inför partiets kommunpolitiker ge uttryck för en konsekvent politik som innebär att staten bör ta över huvudansvaret för de skolor som idag är kommunala.

En sådan reform kräver förstås politiskt mod, inte gentemot väljarna, men gentemot partiet internt. Det är inte alls konstigt att många kommunpolitiker vill behålla den politiska och ekonomiska makten över skolan. Detta gäller oavsett hur läget i den svenska skolan är. Men det finns också kommunpolitiker som insett att staten är den enda som kan stå för likvärdigheten. Partiet bör lyssna till dem.

En genomgång av befintlig statistik visar tydligt att mellan de kommuner där Kristdemokraterna har stort politiskt inflytande, finns det enorma skillnader i skolans kvalitet. Det är eleverna som drabbas i detta ojämlika skolsystem. Rättare sagt över 30000 ungdomar i varje årskull som inte ges möjlighet att nå en gymnasieexamen.

Kristdemokraterna har ett starkt stöd för att genomföra en omläggning av skolpolitiken. Enligt samtliga Lärarnas Riksförbunds väljarundersökningar har partiet väljarna med sig i frågan om ett statligt huvudansvar för skolan, inte bara de egna sympatisörerna men också väljarna generellt.

Den förre partiledaren Göran Hägglund sade att grunden till att landstingen bör förstatligas är att: ”Jag vill ha ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter”.

För att komma ifrån ett samhälle där var tredje elev lämnas efter, krävs det en likvärdig skola. Det innebär ett tydligt statligt ansvarstagande med en statlig finansiering. Det är dags för Kristdemokraterna att följa sin egen logik och våga erkänna att det nu är ”hög tid med en utredning som föreslår decenniernas skolreform”.

Åsa Fahlén, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund

”Det är dags för Kristdemokraterna att följa sin egen logik”

Åsa Fahlén

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55