Överge inte skolpolitiken, Sabuni!

Vi måste få besked om att skolan är viktig för Liberalernas nya partiledare

Två av Sveriges tongivande skolpolitiker, Gustav Fridolin (MP) och Jan Björklund (L), har försvunnit från den politiska scenen. Då är det extra viktigt att skolpolitiken inte försvinner från partiledarnivån. I kväll förväntar vi oss att Liberalernas nyvalda partiledare Nyamko Sabuni lyfter fram skolpolitiken på främsta plats. Det gör i alla fall väljarna.

Publicerad

Skolan är oerhört viktig för väljarna, det visar den nya Novusmätningen av väljarnas viktigaste politiska frågor Länk till annan webbplats.som presenterades häromdagen. Där fortsätter skolan att ligga i topp. Man bryr sig om skolan. Därför förväntar jag mig att Nyamko Sabuni, som ny partiledare för ett tongivande skolpolitiskt parti, tydligt markerar skolans betydelse och uttrycker en vilja att fortsätta arbetet för en högkvalitativ och likvärdig utbildning för alla barn och unga.

De närmaste åren väntar stora utmaningar för skolan. Kunskaperna har försämrats över tid, en tredjedel av alla elever lämnar gymnasieskolan utan examen och likvärdigheten har försämrats. Samtidigt har vi en galopperande lärarbrist och kommuner som dignar under ansvaret att finansiera skolan. Det senare framkommer tydligt i Lärarnas Riksförbunds rapport Hur ska grundskolan finansieras i framtiden?.

Det här är en farlig mix. Vi har ett skört skolsystem. Med sviktande kunskapsresultat och urholkad likvärdighet, samtidigt som de ansvariga kommunerna inte har kapacitet att vända trenden.

Det är därför av största vikt att Nyamko Sabuni tar vid där hennes företrädare lämnar. Fortsätt vara drivande i arbetet för ett nytt huvudmannaskap för skolan. Börja med att göra verklighet av januariavtalets skrivningar om att ett beslutsunderlag för ett statligt huvudmannaskap ska tas fram.

Att skolan är viktigt för eleverna, lärarna och väljarna råder det ingen tvekan om. När Nyamko Sabuni talar i Almedalen i dag måste vi få besked om den också är det för henne.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55