Dags att ta det fulla ansvaret över skolan, Magdalena Andersson

Gå från ord till handling och hedra januariavtalet

Lärarnas Riksförbund kräver besked från Magdalena Andersson (S) om att staten tar över finansieringen av skolan. Utan statlig finansiering blir det stora nedskärningar i skolan i många kommuner, skriver förbundsordförande Åsa Fahlén i Altinget.

Regeringen måste ge besked om att skolan ska finansieras av staten. Tidigare i veckan visade en undersökning att landets lokala skolpolitiker inte tror de kommer kunna klara att finansiera skolan. En majoritet av de kommunala skolpolitikerna menar rentav att lik­värdig­heten i skolan skulle förbättras om staten tog över finansieringen.

Hoppas på glatt budskap

När Magdalena Andersson ikväll äntrar Almedalens scen så hoppas vi på ett glatt budskap. Ett budskap som lugnar lärarna och som innebär att skolan slipper drabbas av den besparingsvåg som nu förbereds i kommunerna. I många kommuner har stålbadet redan inletts Länk till annan webbplats. men enligt Magdalena Anderssons egen redovisning väntar på sikt ännu värre tider med ett gigantiskt finansieringsgap Länk till annan webbplats. i välfärden. Lärarna har redan insett faran och gått ut i stora protestyttringar Länk till annan webbplats. under våren.

Slippa konkurrens med äventyrsparker

Men det finns vägar att gå för att skolan ska räddas från de kommunala slukhålen. Redan nu förbereder regeringen enligt januariavtalet för ett beslutsunderlag för skolans förstatligande. Det ger förstås inte mer pengar till den totala samhällsekonomin, men innebär att ansvaret samlas där det hör hemma.

Det är ingen tvekan om att skolan, som ytterst vilar på en pliktlag, är ett viktigt nationellt ansvar. Den måste då få konkurrera om samhällets resurser på samma villkor som andra viktiga samhällsinstitutioner och inte konkurrera om lokala prestigeprojekt som ishallar eller äventyrsparker. Nu när pengarna är slut i många kommuner tvingas verksamheterna till ”effektiviseringar” som direkt går ut över lärare och elever.

Staten kan ge bättre likvärdighet

Insikten om att kommunerna inte klarar skolåtagandet har nu spridit sig också till de lokala politikerna. Tidigare i veckan kunde Lärarnas Riksförbund i en undersökning Länk till annan webbplats. visa att landets lokala skolpolitiker inte tror de kommer kunna klara av skolan. En majoritet av dem menar rentav att likvärdigheten i skolan skulle förbättras om staten tog över finansieringen av skolan. Finansministerns kollega, utbildningsminister Anna Ekström (S), har sagt att hon delar kommunpolitikernas oro över kommunernas ekonomi och kommunernas möjligheter att finansiera skolan.

Lärarnas Riksförbund har redan tagit fram ett underlag för både grundskolan Länk till annan webbplats. och gymnasieskolan Länk till annan webbplats. som kan vara de första viktiga stegen mot ett förstatligande. Det innebär att staten tar över hela ansvaret för undervisningskostnad och elevhälsa. Då slipper staten bakvägen via riktade statsbidrag försöka räta upp skolan och rätta till de brister som uppstått när dagens skolhuvudmän inte har resurser eller kompetens att ta ansvar för skolan. Statens ansvar för skolan måste vara tydligt och klart.

Detaljstyrning upphör

Det innebär alltså att den statliga detaljstyrningen av den kommunala skolan genom en vildvuxen och ymnig flora av statsbidrag upphör. Tyvärr har kommunerna inte på långa vägar mäktat med dessa statsbidrag och nyligen kunde vi se hur Skolverket tvingades dra in 24 miljoner Länk till annan webbplats. från de kommuner som inte hade följt regelverket.

Vårt förslag om ett sektorsbidrag är förstås inte färdigt i alla detaljer. Men den stora fördelen med vårt förslag är att vi åstadkommer förutsättningar för en mycket större likvärdighet än vad dagens system erbjuder. Vårt förslag kan fungera som bas till det beslutsunderlag om statligt huvudmannaskap som regeringen ska arbeta fram.

Inget trollslag

Att staten går in och tar över finansieringen kommer förstås inte att med ett trollslag kunna lösa skolans alla problem, men det är en alldeles nödvändig förutsättning för att kunna genomföra andra viktiga åtgärder för en likvärdig och kompensatorisk skola.

Socialdemokraterna har som största parti ett alldeles särskilt ansvar för utbildningspolitiken. Dels är man en väsentlig del av regeringsmakten dels är man med och styr i många kommuner. En ny Novus-undersökning Länk till annan webbplats. bekräftar också att socialdemokraterna är det parti som har det största förtroendet hos väljarna i fråga om skola och utbildning. Det förpliktigar.

Besked om stopp för nedskärningar

Magdalena Andersson måste därför ikväll ge ett tydligt besked om att omedelbart sätta stopp för kommunernas planer på nedskärningar i skolan. Men det är också hög tid att redovisa sin vilja att i enlighet med januariavtalet gå från ord till handling för att ta över ansvaret för skolans finanser. Redan under de närmaste åren kan skolans finansiering flyttas från kommunerna. Det vore en glad nyhet för lärarna att de skyddas från de brutala kommunala nedskärningar som enligt Magdalena Anderssons egna beräkningar annars tycks vänta.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund