Nu har ni chansen att fixa skolan, politiker

Lärarnas Riksförbund: Att prata om kepsar och mobiler gör inte skillnad på riktigt

I dag den 10 september firas Skolans dag samtidigt som riksdagen samlas för ett nytt arbetsår. Lärarnas Riksförbund vill sända en uppmaning till alla riksdagspartier inför det nya riksdagsåret: prioritera skolan, sätt rätt frågor i fokus och låt inte partipolitiskt spel gå före skolans bästa.
Förbundsordförande Åsa Fahlén skriver i Aftonbladet.

Publicerad

För elfte året i rad firar vi Skolans dag, en dag som instiftades av Lärarnas Riksförbund för att sätta fokus på skolan och de fantastiska insatser som görs varje dag av lärare och studie- och yrkesvägledare. Det händer så mycket bra i våra skolor som är värt att lyfta fram. Men samtidigt saknas det verkligen inte problem. Problem som politiker skyndsamt måste ta itu med.

Inför riksdagens kommande debatter hoppas jag att partierna inte bara ger skolan stort utrymme men också får den svenska skoldebatten att handla om rätt saker. Att prata om kepsar, mobiler och antal terminer tar fokus från skolans grundproblem. Det leder inte långt att fastna i symbolfrågor som inte berör det som gör skillnad på riktigt. Lärarnas Riksförbund ser några frågor som särskilt angelägna att ta tag i: den växande lärarbristen och den försämrade likvärdigheten. Nu har ni chansen att fixa skolan, politiker.

Vi befinner oss i ett läge där bristen på legitimerade lärare växer, samtidigt som en kraftig besparingsvåg sveper över Sveriges kommuner. Det är en katastrofal kombination. Att ytterligare öka den redan tunga arbetsbelastningen för lärarna riskerar att få förödande konsekvenser, inte bara för lärarna utan också för eleverna och i förlängningen för hela Sverige.

Det brådskar nu att tackla lärarbristen och se till att fler faktiskt kan och vill bli lärare och att de redan yrkesverksamma vill stanna i yrket. I det läge vi befinner oss i kan vi inte köra slut på de lärare vi har. Alla riksdagspartier, såväl nationellt som lokalt, måste arbeta för att lärares arbetsbelastning ska minska. Det är högst anmärkningsvärt att det inte redan gjorts mer. Det är hög tid att börja ta lärarbristen och dess konsekvenser på allvar.

Minst lika angeläget är att ta tag i frågan om skolans likvärdighet och behovet av tillräckliga resurser. Vi vet sedan länge att olika kommuner prioriterar skolan olika. Att kommunernas finanser dessutom nu är svagare än på många år spär ytterligare på den ojämlikhet som redan nu är så uppenbar. Alla elever drabbas, men de elever som har det tuffast kommer att förlora allra mest.

Den befintliga situationen, där 30 000 elever av varje årskull inte lyckas med skolan, måste vändas inte förvärras. Statlig finansiering av skolan måste vara av högsta prioritet för den nationella skolpolitiken och bör ske med så bred politisk förankring som möjligt. Därför måste den utredning som aviserats i Januariavtalet för att ta fram beslutsunderlag om statlig skola genomföras skyndsamt. Att staten går in och tar över finansieringen löser inte alla problem men är en nödvändig förutsättning för en likvärdig och kompensatorisk skola.

Skolan är Sveriges viktigaste framtidsfråga. Därför förväntar vi oss att riksdagspartierna under det kommande riksdagsåret verkligen tar tag i skolan problem i stället för att använda skolan som ett politiskt slagträ.

Vi lärare och studie- och yrkesvägledare vet vad som behöver förändras för att vi ska kunna leverera det som förväntas av oss. Nu utmanar vi er att vara med och skapa de förutsättningar som krävs. Skolan kan inte vänta.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

”Alla elever drabbas, men de elever som har det tuffast kommer att förlora allra mest..”

Åsa Fahlén

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55