Permanent lärarbrist äventyrar demokratin

Det är särskilt viktigt för eleverna har behöriga och legitimerade lärare

Det finns en vilande resurs bland de lärare som lämnat skolan på grund av dåliga villkor, skriver Catharina Niwhede, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Malmö. 

Publicerad

Det är beklagligt att Centerpartiet tycks vilja fokusera på att lyfta in fler obehöriga i skolan och låta dessa sätta betyg, utan att de ens ha utbildats i det. För Malmös elever är det särskilt viktigt att eleverna har behöriga och legitimerade lärare som kan bedöma deras förmågor och anpassa undervisningen för varje elevs förutsättningar.

De centerpolitikerna som skrev på Kvällsposten Debatt, då Skolans dag firades, har alldeles rätt i att Malmös skolor är nyckeln för att integrationen ska lyckas. I Malmö har vi ett stort problem med segregation och utanförskap, som inte gynnas av att obehöriga ska få undervisa och sätta betyg. Kvaliteten på undervisningen måste säkerställas med legitimerade lärare och betygssättningen måste på samma sätt rättssäkras med legitimerade lärare. Om eleverna i grundskolan ska komma vidare och klara gymnasiestudier går det inte att tillåta obehöriga att undervisa självständigt eller för den delen sätta betyg.

Det bästa som kan göras för att få fler behöriga lärare och färre obehöriga som undervisar i skolan är att förbättra arbetsvillkoren och höja lärarlönerna. Och det går att göra nu. Då kommer lärarna att strömma till. Målet måste vara att alla elever ska mötas av en behörig och legitimerad lärare i klassrummet.

Vi måste motverka lärarbristen, men tyvärr kapitulerar centerpartisterna inför omständigheterna som om det inte var politikens uppgift att just ändra på dessa! Skolans arbetsgivare och ansvariga politiker bör göra mer för att rekrytera legitimerade och behöriga lärare. Det finns redan en vilande resurs bland de lärare som lämnat skolan på grund av dåliga villkor.

Det beräknas vara nästintill 40 000 lärare i landet som lämnat skolan och över hälften av dem säger att de vill komma tillbaka om arbetsvillkor och löner blir bättre. Det skulle innebära en märkbar reducering av lärarbristen. Här måste Centern visa en större insikt och vilja.

Det är en ödesfråga för Sverige att skolan lyckas mota lärarbristen. Endast genom bättre arbetsmiljö och löneutveckling för alla lärare kan vi locka de bästa till läraryrket. Alternativet leder till en permanent lärarbrist, vilket i högsta grad är ett hot mot Sverige som kunskapsnation och i förlängningen äventyrar välfärden och demokratin.

Catharina Niwhede
Ordförande Lärarnas Riksförbund Malmö

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55