Rädda skolan från kommunens slukhål

Ett måste att förstatliga skolan

Regeringen måste omedelbart sätta stopp för kommunernas nedskärningar i skolan. Men det är också hög tid att regeringen redovisar sin tydliga vilja att i enlighet med Januariavtalet gå från ord till handling för att ta över ansvaret för skolans finanser. Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén skriver på Aftonbladet Debatt.

Vi har sett det länge och nu läser vi också om det i Aftonbladets granskning ”När Sverige sviker ” Länk till annan webbplats.. I 99 procent av landets kommuner pågår det nedskärningar och en tredjedel av landets kommuner är i kris. Det är mycket allvarligt men bra att Aftonbladet gör denna granskning av Sveriges kriskommuner.
Jag har på nära håll mött de drastiska effekterna av nedskärningarna i skolan på de resor jag under hösten genomför runtom i hela landet, från Kungälv till Luleå. Jag har hört elever, våra fackliga ombud, andra lärare och skolledare som berättar om nedskärningar på skolan i kommunerna, ofta under benämningen ”effektiviseringar”.

Dessutom har jag mött pressade och närmast förtvivlade kommunstyrelseordföranden, så det är tydligare än någonsin att det räcker nu. Vi står nämligen mitt i ett gigantiskt finansieringsgap Länk till annan webbplats. i välfärden.

Lärarna har redan insett faran och gick redan i våras ut i stora protestyttringar Länk till annan webbplats.. Dessa gräsrotsyttringar som berättar om samma konsekvenser som våra fackliga ombud dagligen jobbar mot i sin fackliga vardag kommer att upprepas igen under oktober.
För sanningen är den att det finns vägar att gå för att skolan ska räddas från de kommunala slukhålen. Redan nu förbereder regeringen enligt Januariavtalet ett beslutsunderlag för skolans förstatligande. Ett förstatligande ger förstås inte mer pengar till den totala samhällsekonomin, men innebär att ansvaret samlas där det hör hemma.

Insikten om att kommunerna inte klarar skolåtagandet är nu utbrett också bland de lokala politikerna. Lärarnas Riksförbund Länk till annan webbplats. och Skolledarförbundet har i en undersökning Länk till annan webbplats. visat att landets lokala skolpolitiker inte tror de kommer kunna klara av skolan.

Utbildningsminister Anna Ekström (S), har sagt att hon delar kommunpolitikernas oro över kommunernas ekonomi och kommunernas möjligheter att finansiera skolan.

Lärarnas Riksförbund har redan tagit fram ett underlag för både grundskolan Länk till annan webbplats. och gymnasieskolan Länk till annan webbplats. som kan vara de första viktiga stegen mot ett förstatligande.

Det innebär att staten tar över hela ansvaret för undervisningskostnad och elevhälsa. Då slipper staten bakvägen via riktade statsbidrag försöka räta upp skolan och rätta till de brister som uppstått när dagens skolhuvudmän inte har resurser eller kompetens att ta ansvar för skolan. Statens ansvar för skolan måste vara tydligt och klart.
Att staten går in och tar över finansieringen kommer förstås inte att med ett trollslag kunna lösa skolans alla problem, men det är en alldeles nödvändig förutsättning för att kunna genomföra andra viktiga åtgärder för en likvärdig och kompensatorisk skola.

Regeringen måste omedelbart sätta stopp för kommunernas nedskärningar i skolan. Men det är också hög tid att regeringen redovisar sin tydliga vilja att i enlighet med Januariavtalet gå från ord till handling för att ta över ansvaret för skolans finanser.

Det är nu uppenbart för mig att landets lokala skolpolitiker inte tror de kommer kunna klara av att finansiera skolan. En majoritet av de kommunala skolpolitikerna menar rentav att likvärdigheten i skolan skulle förbättras om staten tog över finansieringen.

Regeringen måste därför snarast ge ett klart besked om att skolan ska finansieras av staten. Redan under de närmaste åren kan skolans finansiering flyttas från kommunerna. Det vore en glad nyhet för lärarna att de skyddas från de brutala kommunala nedskärningarna som annars väntar.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

”Då slipper staten bakvägen via riktade statsbidrag försöka räta upp skolan och rätta till de brister som uppstått när dagens skolhuvudmän inte har resurser eller kompetens att ta ansvar för skolan. Statens ansvar för skolan måste vara tydligt och klart..”

Åsa Fahlén

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55