Skolmarschen: ”Landets skolpolitiker – det är nog nu!”

Lena Micko måste få mer pengar till skolan

”Vår nya civilminister Lena Micko måste lyssna på lärarna som genomför demonstrationerna. Hon är nu ansvarig i regeringen för kommunerna. Hon måste förstå att det är nog nu, att det måste satsas på skolan”, skriver Åsa Fahlén.

Regeringens nya civilminister Lena Micko måste lyssna särskilt noga på de nya demonstrationerna för skolan som kommer att genomföras idag och i morgon runt om i landet.

Hon vet redan om att allt fler kommuner gör nedskärningar. Länk till annan webbplats.

Uppdraget är tydligt: Nu måste hon få fram mer pengar till skolan.

Landets kommuner och skolhuvudmän nedrustar skolan. Givetvis känner landets lärare av effekterna av nedskärningarna och protesterna fortsätter. Liksom vreden som växer.

Under augusti och september i år genomfördes en enkätundersökning Länk till annan webbplats. bland Lärarnas Riksförbunds kommunombud som tidningen Skolvärlden berättar om.

På frågan om ombuden anser att grundskolan i den kommun som de är verksamma i klarar av att leva upp till skollagens krav svarade 74 procent nej. På frågan om kommunen i år genomför besparingar eller nedskärningarna inom grundskolan svarade nästan 8 av 10 ja.

Just nu pågår budgetarbete inför nästa år i många kommuner.

Denna här helgen anordnas Skolmarscher och andra marscher runt om i landet och protester är klara att genomföras från Piteå till Trelleborg.

Det är lärare, föräldrar, rektorer och fler yrkesgrupper i skolan som gått samman och bildat protestgrupper mot kommunernas nedskärningar.

De ser att nedskärningarna gör att man inte får de resurser som behövs för att eleverna ska få den skolgång de har rätt till.

Gräsrotsaktionerna mot besparingarna har Lärarnas Riksförbunds helhjärtade stöd. Som fackligt förtroendevalda kämpar vi varje dag mot besparingar på skolan.

Det är bra att fler säger ifrån.

Vår nya civilminister Lena Micko måste lyssna på lärarna som genomför demonstrationerna. Hon är nu ansvarig i regeringen för kommunerna.

Hon måste förstå att det är nog nu, att det måste satsas på skolan. Det är där vi skapar framtiden och säkrar att landet kan gå framåt. Skolan är också en förutsättning för demokratin, samtidigt som den möjliggör social rörlighet, innovation och stärkt konkurrenskraft.

När Lena Micko var företrädare för SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, förklarade hon att staten har ett ansvar för att ge kommunerna de förutsättningar som behövs för att klara sina åtaganden.

Nu måste hon också få hela regeringen och särskilt finansminister Magdalena Andersson att inse det och matcha krav med resurser.

Lena Micko får inte förvandlas till den kommunkrisminister som hon redan kallats för.

Nu gäller det istället att ta kommunerna ur krisen och en bra början är om hon lyfter det ekonomiska ansvaret för skolan från kommunpolitikerna och lägger tillbaka det där detta ansvar rätteligen hör hemma – på den nationella nivån.

Landets skolpolitiker på såväl kommunal nivå som i riksdag och regering måste lyssna på lärarna.

Det är nog nu, det får inte fortsätta så här.

”När Lena Micko var företrädare för SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, förklarade hon att staten har ett ansvar för att ge kommunerna de förutsättningar som behövs för att klara sina åtaganden.”

Åsa Fahlén