Brottsförebyggande börjar i skolan, Kristersson (M)

Elever som inte hittar sin plats i skolan rekryteras lättare till de kriminella gängen

Det är tydligt att Moderaterna vill inta platsen som Sveriges parti nummer ett för lag och ordning. Underligt nog prioriterar de samtidigt bort den viktigaste arenan för att bekämpa brottsligheten – skolan. Det saknar all logik, skriver Åsa Fahlén, ordförande, Lärarnas Riksförbund, i Göteborgs-Posten.

Publicerad

Vi lever i en tid när larmen om kriminalitet, bilbränder och dödsskjutningar duggar tätt. Parallellt med denna utveckling visar den svenska skolan allt större klyftor i elevresultat. Det finns ett flertal skolor i socialt utsatta områden där inte ens hälften av eleverna klarar kraven för nionde klass. Det finns till och med skolor i utsatta stadsdelar där sju av tio elever inte blir behöriga till gymnasieskolan. Detta måste klassas som svenskt rekord i skolmisslyckande.

Vi vet att det är just dessa ungdomar som hamnar i fel miljöer och riskerar att begå brott och sugas upp av kriminella nätverk. Polisen har i sina rapporter bekräftat att elever som inte hittar sin plats i skolan lättare rekryteras till de kriminella gängen och begår grova brott. Att få unga att klara sin skolgång är med andra ord ett måste för samhället.

Få klassresor med M-politik

Det är märkligt att detta inte tycks vara viktigt för ett parti som vill profilera sig i frågan om brottslighet. Visserligen talar Moderaterna vackert om att skolan ska möjliggöra klassresor och att i Sverige ska man kunna bli vad man vill oavsett vilken ryggsäck man bär. Men ord betyder lite om de inte leder till politisk handling. I den moderata skuggbudgeten stämmer dessvärre inte förslagen överens med ambitionerna. En del är direkt kontraproduktiva. Med dagens moderata skolpolitik blir få klassresor möjliga.

För det första är det riktigt alarmerande att det inte finns rejäla satsningar på lärarkåren bland de prioriterade reformerna. För det andra lyfter Moderaterna som huvudförslag en utökning av undervisningstiden i matematik och svenska som ytterligare ökar behovet av lärare.

Moderaterna vill ta tag i polisbristen men frågan är om de alls insett allvaret med lärarbristen. Det framstår verklighetsfrånvänt att i detta läge föreslå en reform som i värsta fall leder till ännu större lärarflykt. Då motverkar man ju helt reformens syfte.

För det tredje omvandlar Moderaterna riktade statsbidrag till skolan till allmänt bidrag till kommunerna. Viktiga resurser som borde vara avsedda för skolan, såsom satsningar på att avlasta lärare och på att öka skolans likvärdighet, riskerar på detta sätt att trilla rakt ner i kommunernas ”svarta hål” och aldrig komma skolan till del. Skolan behöver storsatsningar, inte nedskärningar.

Utbredd dubbelmoral

Inte heller vill Moderaterna skona skolan från den kommunala vanvården. I frågan om statens ansvar förblir de det tysta partiet. Det är lätt att falla i grubbel inför deras logik. Den är inte helt lätt att få grepp om, faktiskt.

För ett tag sedan skrev nämligen en rad moderata företrädare med Ulf Kristersson i spetsen i DN (22/9) om att den bristande likvärdigheten inom sjukvården kräver att ansvaret för vården måste föras över från regionerna till staten. Men skolan styrs redan mer i detalj av staten via läroplaner och kursplaner utan att staten tar ansvar för likvärdigheten.

Det väcker frågan om varför Moderaterna tycker det är rimligt med ett förstatligande av vården medan landets lärare och elever dagligen behöver uppleva den orättvisa och kommunalt finansierade skolan. En skola som misslyckas med var tredje elev och där den enskilda kommunens ambitioner och resurser inte bara påverkar lärarnas arbetsvillkor utan också elevernas kunskapsresultat.

Om 20 regioner enligt partiet inte klarar av jämlik sjukvård, hur kan 290 kommuner och flera tusen privata huvudmän med väldigt olika förutsättningar och prioriteringar ansvara för en av våra mest avgörande framtidsfrågor?

Vi uppmanar Moderaterna, som i dagarna träffas för partistämma, att sätta skolan högst upp på dagordningen. Det är ett lägligt tillfälle för Moderaterna att visa en konsekvent politik och sluta blunda för det som behöver göras. Vill Moderaterna på riktigt återta rollen som ett statsbärande parti, måste man inse vikten av skolan och våga ta tag i de stora frågorna. Vackra ord är inte nog. Skolans framtid kräver mer.

Åsa Fahlén, ordförande, Lärarnas Riksförbund

”Moderaterna vill ta tag i polisbristen men frågan är om de alls insett allvaret med lärarbristen.”

Åsa Fahlén

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55