Lärare behöver ett lönesystem byggt på meriter

Kombinera lönetrappa med individuella löner

Lärares erfarenhet premieras för dåligt och det finns på många håll stora osakliga skillnader i vad lärare tjänar. Lärarnas Riksförbund vill se ett mer meritokratiskt lönesystem, där olika löner baseras på individers erfarenhet, skicklighet och formella meriter.

Publicerad

Vi i Lärarnas Riksförbund vill se ett lönesystem där lönen kan härledas till individers erfarenhet, skicklighet och formella meriter. Vi föreslår ett nytt system med både individuella löner och en lönetrappa. Exempelvis kan en minsta lönenivå fastställas för den som är legitimerade lärare med ett tillägg på minst 25 procent av den nivån till förstelärare. Så kan individuell lönesättning kombineras med olika karriärsteg, såsom erfaren lärare, meriterad lärare och särskilt meriterad lärare.

Vår nya lönerapport, ”Lärare behöver ett lönesystem byggt på meriter” Länk till annan webbplats., visar att lönespridningen för lärarna sjönk kraftigt åren runt millennieskiftet och att lärare i grundskolans senare år och i gymnasieskolan har haft sämst löneutveckling av alla lärargrupper.

1996 överfördes samtliga grund- och gymnasieskollärare från tarifflönesystemet till ett system med individuella och differentierade löner. Det har inte givit önskat resultat för lönestrukturen utan lärares löner har påverkats negativt. Under en lång tid i slutet av 1900-talet tappade svenska lärares löner i jämförelse med andra akademikers löner. Läraryrket är alltså i dag ett av några få akademikeryrken med en negativ livslön.

De statliga satsningarna, till exempel lärarlönelyftet, har varit helt nödvändiga för att stimulera lönenivåerna. Samtidigt har nya problem vuxit fram som en följd av satsningarna. En helt ny lönestruktur har uppkommit, och vi ser hur allt fler äldre erfarna lärare missgynnas i de årliga lönerevisionerna. Så kan det inte fortsätta.

Vår kritik av nuvarande lönestruktur är dock inte en kritik av lönespridning i sig. Lärarnas Riksförbund anser snarare att lönespridningen är för liten! Vi ser till hela kollektivet och livsperspektivet när vi pratar lönespridning. Lärare borde kunna förvänta sig en reallöneökning om 100 procent under ett yrkesliv.

Om lönespridningen i kollektivet ska öka får den inte öka hur som helst, vilket nu har skett. Varje lärare måste kunna förstå varför vissa individer har högre lön än andra och veta vad som fordras av individen för att kunna få en högre lön. Det ska vara tydligt hur erfarenhet, skicklighet och meritering lönar sig.

Ett lönesystem för lärare ska bygga på att huvuduppdraget, det vill säga undervisningen, står i fokus. En lärare måste kunna påverka sin löneutveckling genom att bredda och fördjupa sin kompetens och utföra mer kvalificerade uppgifter.

Ett sådant nytt lönesystem är nödvändigt. Annars fortsätter skolans problem med lärarbrist. Vår lönerapport ger ett förslag till nytt system. Ett nytt lönesystem som har legitimitet i kåren kommer att öka attraktiviteten i läraryrket. Nu hoppas vi att arbetsgivarna och staten lyssnar.

Åsa Fahlén
ordförande Lärarnas Riksförbund

Mårten Lundgren
kommunombud Lärarnas Riksförbund, Västerås

”Ett lönesystem för lärare ska bygga på att huvuduppdraget, det vill säga undervisningen, står i fokus. En lärare måste kunna påverka sin löneutveckling genom att bredda och fördjupa sin kompetens och utföra mer kvalificerade uppgifter. Ett sådant nytt lönesystem är nödvändigt. Annars fortsätter skolans problem med lärarbrist.”

Förnamn Efternamn

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55