Ekström lämnar öppet för kommunerna att skära ned

Handlar om en förskjutning av den förda politiken

Risken är att kommunerna nu kommer att utnyttja tillfället för att tacksamt ta emot likvärdighetsbidraget – men samtidigt fortsätta att skära ned på skolan, slutreplikerar Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund, i Dagens Samhälle.

I sin replik Länk till annan webbplats.min artikel om riskerna Länk till annan webbplats. för att likvärdigheten undergrävs går utbildningsminister Anna Ekström (S) igenom de åtgärder som vidtagits på skolans område under de senaste åren. Politiken har dock uppenbarligen inte varit tillräckligt kraftfull mot bakgrund av tilltagande lärarbrist, växande kunskapsklyftor och pågående nedskärningar på skolans område.

Nu handlar det om en förskjutning av den politik som förts. Det så kallade likvärdighetsbidraget har haft ett kostnadsvillkor som inneburit att kommunerna inte har kunnat genomföra egna besparingar på undervisning och elevhälsa om de vill ta del av bidraget. Nu har regeringen beslutat att villkoret tas bort och meddelat Länk till annan webbplats. att kommunerna kan ”därmed få likvärdighetsbidraget och ändå genomföra vissa förändringar av undervisning och elevhälsa som, utan att försämra utbildningens kvalitet, kan ha en viss kostnadsbesparande verkan.”

För mig är detta tyvärr inte helt begripligt. I sin replik menar Anna Ekström att villkoret tas bort för att möjliggöra för huvudmannen att dra ner på utgifterna av demografiska skäl ”såsom en förändrad elevsammansättning eller huvudmannens olika strukturella skillnader.” Vad som menas med förändrad elevsammansättning är klart men vad som däremot döljs bakom olika strukturella skillnader är mera ogripbart och undflyende.

Jag är alltså inte säker på att Anna Ekström har förstått kärnan i min kritik och den oro jag känner. Risken är att kommunerna nu kommer att utnyttja tillfället för att tacksamt ta emot bidraget men samtidigt fortsätta att skära ner på sina egna utgifter för undervisning och elevhälsa. Nu gör statsrådet i stället ett nummer av att kommunerna måste lämna in en plan för hur bidraget ska användas. Men det finns enligt Skolverket (Red. Länken fungerar inte längre.) inga krav på hur planerna ska se ut och dessutom kommer endast ett urval av planer att granskas. Det låter inte särskilt betryggande.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Nu handlar det om en förskjutning av den politik som förts. Det så kallade likvärdighetsbidraget har haft ett kostnadsvillkor som inneburit att kommunerna inte har kunnat genomföra egna besparingar på undervisning och elevhälsa om de vill ta del av bidraget. Nu har regeringen beslutat att villkoret tas bort...”

Åsa Fahlén