Likvärdig skola är nödvändig

Sverige får bättre möjligheter att utvecklas

Den jämlika och likvärdiga skolan är en av Lärarnas Riksförbunds viktigaste frågor. Med ett Likvärdighetspris vill vi bidra till att öka engagemanget på flera plan när vi synliggör insatser runtom i landet. Det skriver ordföranden Åsa Fahlén tillsammans med lokala företrädare i Västerbotten.

Publicerad

Under hösten och våren delar förbundet ut priser med diplom till personer och organisationer som har bidragit till att öka förutsättningarna för att elever, med lärares samt studie- och yrkesvägledares hjälp, ska åstadkomma goda kunskapsresultat."

I veckan prisar vi de som arbetar på Språkintroduktion i Umeå kommun. De har kämpat och stridit för sina elevers rättigheter till kunskap på ett storartat vis. De förtjänar att belönas.

Tyvärr visar den senaste PISA-undersökningen av resultaten i svenska skolan att skillnaderna ökar mellan olika elevgrupper, även om nedgången vänt och resultaten förbättrats något.

Vi vet och ser att en mer likvärdig skola är nödvändig för morgondagens Sverige. Vårt land står och faller med hur pass väl vi lyckas ge alla ungdomar oavsett bakgrund chansen att lyckas i skolan.

Tidigare var Sverige ett internationellt föredöme med en skola som gav alla elever goda kunskaper, oavsett social bakgrund. Vi visade världen att den likvärdiga, kompensatoriska skolan var möjlig att nå. Vi såg det som en styrka att kunna ge alla barn och ungdomar en god utbildning. Att alla är välutbildade är en god förutsättning för att ha en levande och aktiv demokrati. Dit ska vi nå igen.

Lärarnas Riksförbund har sedan länge haft kongressbeslut på att arbeta för skolans förstatligande. Sedan strejken 1989 och genomförandet av kommunaliseringen 1991 har staten backat från det nationella ansvar som en stat annars tar för skolan i de flesta länder.

Vi gav kommunerna chansen att ta ansvar för skolan under 90-talet och början av 00-talet, men det blev uppenbart att vare sig kommunerna eller de privata skolorna kunde utgöra basen för ett utbildningssystem med hög grad av likvärdighet och höga kunskapsresultat.

Den likvärdiga skolan är en ödesfråga för Sverige. Ger vi alla likvärdiga chanser att lyckas i skolan oavsett bakgrund ger vi samtidigt Sverige som nation mycket bättre möjligheter att utvecklas till ett land som står sig starkt internationellt på alla områden.

Det gäller inom kunskap, demokrati, innovation, hälsa och mänskliga rättigheter. Om det mönster vi ser med ökande kunskapsklyftor inte bryts riskerar inte bara de individer som inte klarar skolan att drabbas utan alla svenskar blir i längden förlorare med en sådan utveckling.

”I förbundet samlar vi oss nu för att kunna medverka till den omläggning av skolans styrning som är nödvändig. Vi ligger rätt i tiden.”

I förbundet samlar vi oss nu för att kunna medverka till den omläggning av skolans styrning som är nödvändig. Vi ligger rätt i tiden. Allt fler aktörer i samhället talar om att skolan behöver komma under ett statligt huvudmannaskap, och om inte det, att staten i alla fall tar ett betydligt större ansvar än i dag för såväl grundskolan som gymnasieskolan.

Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund
Birgitta Larsson, ordförande och kommunombud,  Lärarnas Riksförbund Umeå
Maria Cronqvist, biträdande kommunombud  Lärarnas Riksförbund Umeå
Dan Åberg, biträdande kommunombud Lärarnas Riksförbund Umeå

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55