Nu måste huvudmännen ta sitt ansvar i krisen

Alla måste dra åt samma håll

"Den snabba smittspridningen ställer stora krav på huvudmän som måste vara oerhört lyhörda för lärarnas arbetssituation. Vi lärare tar vårt ansvar, det måste även våra arbetsgivare göra." Det skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén i Altinget.

Coronasmittan påverkar nu hela Sverige och det är ingen enkel vardag som nu möter stora delar av skolvärlden. Distansundervisning har blivit en verklighet för landets gymnasielärare och elever. I grundskolorna har man ännu lektioner som vanligt på de flesta håll men samtidigt har man förberett sig inför behovet av distansutbildning även för grundskolan. Nu har Skolverket meddelat att även de nationella proven ställs in. Utmaningarna inför den nya situationen består av flera faktorer.

Först och främst handlar det om att förutsättningarna för att bedriva bra distansundervisning ser mycket olika ut över landet. Det gäller såväl elevers tillgång till hårdvara, digitala läromedel eller plattformar, bredband i hemmet som teknisk kapacitet för distansundervisning på landets skolor. Det innebär att lärarna måste laga efter läge.

Ingen teknik på plats
Det är lätt att vara efterklok och säga vad kommunerna kunde eller borde ha gjort vad gäller till exempel att öka takten av skolans digitalisering. Vi vet till exempel att skälet till att digitaliseringen av nationella prov har förskjutits är att många huvudmän inte har tekniken på plats.

Om ett system hade funnits på plats så skulle det av allt att döma varit lättare att få till en mer fungerande distans- och fjärrundervisning, kanske till och med genomföra proven också under nuvarande omständigheter.

De svagaste drabbas hårdast
Vi lärare kommer att fortsätta att göra vårt yttersta för att undervisningen ska påverkas i så liten grad som möjligt. Dessvärre måste vi inse att även om vi vänder ut och in på oss kommer situationen att betyda ett kunskapstapp för eleverna – och att det är de svagaste som drabbas hårdast.

Måste vara lyhörda
Vi kan inte sticka under stol med att vi lärare har hamnat i en helt ny undervisningssituation som innebär en stor press och arbetsbelastning. Detta ställer krav på skolornas huvudmän, kommuner och fristående skolor, som nu måste vara oerhört lyhörda för lärarnas arbetssituation och behov.

En omläggning av den planerade undervisningen innebär en kraftansträngning och det måste finnas rimliga förväntningar på vad som är möjligt att åstadkomma. Ska det ofrånkomliga kunskapstappet minimeras måste huvudmännen göra allt i sin makt för att lärarna ska få så bra förutsättningar som möjligt.

Det är inte läge att börja använda lärare till andra saker än att vara just lärare.

Måste dra åt samma håll
Framför allt är det viktigt att behålla tilliten. Elevers och föräldrars oro för uteblivna kunskaper, prov och betyg får många lärare nu hantera men det finns ingen anledning att underblåsa denna oro.

Det betyder att också eleverna och föräldrarna behöver ta sitt ansvar för att hjälpa till. Vi behöver vara många som jobbar och drar åt samma håll för att det här ska fungera.

Nu lägger vi grunden för att bygga Sverige starkt. När coronasmittan väl är under kontroll måste kunskapslandet stärkas igen. Det är avgörande för att samhället, ekonomin och företagen ska kunna återhämta sig. Vi lärare ställer upp och tar vårt ansvar. Vi förutsätter att våra arbetsgivare gör detsamma.

Ska det ofrånkomliga kunskapstappet minimeras måste huvudmännen göra allt i sin makt för att lärarna ska få så bra förutsättningar som möjligt. Det är inte läge att börja använda lärare till andra saker än att vara just lärare.

Åsa Fahlén