Lärares arbetsmiljö måste värnas

Arbetsgivare måste låta lärare jobba hemifrån

På den internationella arbetsmiljödagen vill vi i Lärarnas Riksförbund uppmärksamma och lyfta fram situationen i skolan och lärares och studie- och yrkesvägledares arbetsmiljö.

Publicerad

I den pågående coronapandemin är det särskilt viktigt att de lärare och vägledare som tillhör riskgrupper ska tillåtas att jobba hemifrån.

Idag den 28 april uppmärksammar vi den internationella arbetsmiljödagen, en årlig internationell kampanj för att främja säkert, hälsosamt och anständigt arbete.

Och just i dessa dagar mitt under coronakrisen är lärarna och vägledarna några av de samhällsbärare som kämpar för att upprätthålla samhällets grundläggande strukturer. Vi tar vårt ansvar för att hålla utbildningen igång för landets elever. På gymnasiet och vuxenutbildningen har man med en enorm kraftansträngning över en dag ställt om till distansundervisning. I landets grundskolor förutsätts undervisningen och verksamheten att fortgå som vanligt. Lärarna tvingas dock ofta, förutom att vikariera för varandra och upprätthålla vanlig undervisning i skolan, också ägna betydande kraft åt en stor och varierande grupp av elever som förblir i hemmet. Detta innebär en helt orimlig arbetsbörda.

För många lärare och studie- och yrkesvägledare som tillhör en riskgrupp är det i nuläget förenat med allvarlig ängslan att gå till jobbet. Ingen ska behöva vara rädd för att gå till sitt arbete. För grundskolans lärare och vägledare handlar det inte bara om smittrisker gentemot kollegor och om att belasta kollektivtrafiken, utan dessutom möter man ofta hundratals elever.

Förutom alla lärare och studie- och yrkesvägledare i gymnasiet och vuxenutbildningen, måste även alla lärare och studie- och yrkesvägledare i riskgrupperna på grundskolan omedelbart tillåtas att arbeta från hemmet, i linje med de rekommendationer om att arbeta hemifrån där det är möjligt som Folkhälsomyndigheten har kommit med. Detta måste arbetsgivarna organisera, ett arbete som måste ske lokalt.

Tack vare våra skyddsombud har en del kommuner förmåtts ta sitt förnuft till fånga och låta lärare jobba hemifrån, men långtifrån alla. I Karlstad kommun så hänvisar man till läkarintyg för sjukskrivning. Det kan gälla personer som gått igenom cancerbehandlingar och/eller har kroniska sjukdomar i lungor eller dylikt. Om en rektor inte anser att läraren kan jobba hemifrån blir alternativet att ta ledigt, utan lön.

I de fall detta är omöjligt måste lärarna omfattas av en smittskyddspeng. Ett förslag som riksdagens socialutskott redan ställt sig bakom. Denna bör motsvara smittbärarpenningen och det är en kostnad som staten i detta besvärliga läge måste stå för.

Inkomsttaket för denna förmån måste dock höjas, förslagsvis till den nivå som gäller för föräldrapenningen för att kompensationen ska bli skälig. Regeringen måste snabbt agera och se till att förslaget skyndsamt genomförs.

Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund

Catherine Sonesson, föreningsordförande Lärarnas Riksförbund i Karlstad

”Tack vare våra skyddsombud har en del kommuner förmåtts ta sitt förnuft till fånga och låta lärare jobba hemifrån, men långtifrån alla. ”


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55