Låt lärarna jobba hemifrån

Riskgrupper ska inte behöva vara rädda för att gå till sitt arbete

På den internationella arbetsmiljödagen kräver Lärarnas Riksförbund att de lärare och vägledare som tillhör riskgrupper ska tillåtas att jobba hemifrån under den pågående coronapandemin.

Publicerad

I dag den 28 april uppmärksammar vi den internationella arbetsmiljödagen, en årlig internationell kampanj för att främja säkert, hälsosamt och anständigt arbete.

Och just i dessa dagar mitt under coronakrisen är lärarna och vägledarna några av de samhällsbärare som kämpar för att upprätthålla samhällets grundläggande strukturer. Vi tar vårt ansvar för att hålla utbildningen i gång för landets elever och för att vardagen ska få förbli så oförändrad som möjligt i en tid där det mesta inte längre är som vanligt. På gymnasiet och vuxenutbildningen har man med en enorm kraftansträngning över en dag ställt om till distansundervisning. I landets grundskolor förutsätts undervisningen och verksamheten att fortgå som vanligt. Lärarna behöver dock i många fall, förutom att täcka upp för varandra och upprätthålla vanlig undervisning i skolan, också hantera skolarbetet för de elever som förblir i hemmet. Detta leder snabbt till en helt orimlig arbetsbörda.

För många som tillhör en riskgrupp är det i dessa tider dessutom förenat med en stor ängslan och oro att gå till jobbet. Så kan vi inte ha det. Ingen ska behöva vara rädd för att gå till sitt arbete. För grundskolans lärare och vägledare handlar det inte bara om smittrisken i mötet med kollegor utan också om smittrisken i mötet med stora elevgrupper, ofta i en oförändrad undervisningssituation trots Folkhälsomyndighetens rekommendationer om annat. Detta på grund av skolans organisatoriskt små möjligheter att minska undervisningsgruppernas storlek och elevernas rörelse och förflyttning i verksamhetens lokaler under dagen.

Förutom alla lärare och studie- och yrkesvägledare i gymnasiet och vuxenutbildningen, måste därför även grundskolans lärare och vägledare i riskgrupperna omedelbart tillåtas att arbeta från hemmet, i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta måste arbetsgivaren lokalt ta ansvar för att organisera och möjliggöra.

I samarbete med våra skyddsombud har nu en del kommuner i Västerbotten tagit sitt arbetsmiljöansvar och låter grundskolans lärare i riskgrupp jobba hemifrån, till exempel med distansundervisning eller andra arbetsuppgifter. Tyvärr tycks dock de flesta kommuner invänta ett eventuellt regeringsbeslut om smittskyddspeng, vilket gör att många lärare för varje dag som går mår allt sämre. Detta är inte rimligt.

Här behöver alltså regeringen snabbt agera och se till att förslaget om smittskyddspeng, som riksdagens socialutskott redan ställt sig bakom, skyndsamt genomförs. Denna bör dessutom motsvara smittbärarpenningen och vara en kostnad som staten i detta besvärliga läge måste stå för.

Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund
Åsa Dahlberg, distriktsordförande Lärarnas Riksförbund i Västerbotten
Birgitta Larsson, kommunombud Lärarnas Riksförbund i Umeå
Thomas Ekholm, kommunombud Lärarnas Riksförbund i Skellefteå


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55