Ta tillbaka vuxenutbildningen i kommunal regi och höj lönerna

Kraftsamling för attraktiva arbetsvillkor

När arbetslösheten skjuter i höjden och många tvingas omvärdera sin framtid får vuxenutbildningen en särskilt viktig betydelse. Nu måste vuxenutbildningen få de bästa förutsättningarna. Inte minst gäller det svenska för invandrare, (SFI), som är en helt nödvändig språngbräda in i det svenska samhället, skriver Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund och Yvonne Stenmark, biträdande ombud Lärarnas Riksförbund i Göteborg.

Vuxenutbildningen ger en chans till omställning som både individen, företagen och samhället så väl behöver. Lärarna inom
vuxenutbildningen har haft det extra besvärligt under Coronapandemin.

Vår nationella granskning visar att hälften av dem inte klarade att genomföra all undervisning enligt plan. Inom SFI var det hela 77 procent. Därför är det inte så förvånande att sju av tio lärare inom vuxenutbildningen uppgav att arbetsbelastningen ökat. Så här berättar en sfi-lärare:
”Nästan ingen har dator, många har gamla mobiltelefoner och dålig internetuppkoppling. Länkar fungerar inte alltid. Dessutom är det problem för många att förstå tekniken och extra svårt att förklara på distans och med språkförbistring.”

Pressen på lärarna har ökat
Den ökade arbetsbelastningen ska ses i ljuset av att pressen på lärarna inom vuxenutbildningen under lång tid ökat. Lärare har fått fler kurser att undervisa på, ofta med väldigt kort varsel och att lärare får ställa om snabbare exempelvis helt plötsligt får man en ny utbildning eller nya elever som snabbt ska slussas in i en redan pågående utbildning.

Upphandlingen av vuxenutbildningen inom Göteborgs kommun har ytterligare ökat på pressen för lärare eftersom utbildningsanordnare har fått stänga igen, lärare har fått lämna sina skolor och utbildningar har flyttats till andra utbildningsanordnare.

Vi har tidigare visat att det finns skillnader mellan de lärare som arbetar på utbildningar som upphandlats och de som arbetar inom vuxenutbildning i kommunens egen regi. De som arbetar hos en annan utbildningsanordnare är mer missnöjda med sin lön och övriga arbetsvillkor än de som är kommunalt anställda. Samtidigt har även lärare inom Göteborgs kommunala vuxenutbildning generellt halkat efter när det exempelvis gäller lön.

Vårt krav är alltså att inte splittra upp utbildningssystemet ännu mer utan att omedelbart avveckla entreprenadsystemen. Dessutom måste de som har ansvaret för vuxenutbildningen – Göteborgs kommun – genomföra en kraftsamling för att erbjuda lärarna attraktiva arbetsvillkor. Vuxenutbildningen kan bidra till den kickstart för ekonomin som många efterfrågar. Men då måste förutsättningarna finnas.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund
Yvonne Stenmark, biträdande ombud Lärarnas Riksförbund Göteborg

”Vårt krav är alltså att inte splittra upp utbildningssystemet ännu mer utan att omedelbart avveckla entreprenadsystemen. Dessutom måste de som har ansvaret för vuxenutbildningen – Göteborgs kommun – genomföra en kraftsamling för att erbjuda lärarna attraktiva arbetsvillkor. Vuxenutbildningen kan bidra till den kickstart för ekonomin som många efterfrågar. Men då måste förutsättningarna finnas.”

Åsa Fahlén Yvonne Stenmark